1670 Odnosi Kanada-Evropska unija - Fakulteta za upravo