1637 Metode, tehnike in orodja za podporo upravljanju virtualnih timov - Fakulteta za upravo