1600 Osnove prava in državne ureditve - Fakulteta za upravo