852 Načrtovanje razvoja in presoja učinkov javnih politik - Fakulteta za upravo