1643 Poslovna komunikacija v Nemškem jeziku - Fakulteta za upravo