1639 Napredna raba Excela za uporabo podatkov v poslovnem okolju - Fakulteta za upravo