Tutorstvo za študente s posebnimi statusi

Tutorstvo za študente s posebnimi statusi

Študentsko tutorstvo za študente s posebnim statusom (študenti, ki izkazujejo pomembne dosežke na področju športa, umetnosti in kulture, študenti starši in študenti s posebnimi potrebami, kamor se uvrščajo tudi študenti v izrednih socialnih razmerah) je zelo raznoliko, saj so tudi težave, s katerimi se srečujejo študenti s posebnim statusom, zelo različne in individualno pogojene.

Tutor za študente s posebnimi potrebami usmerja študenta v razvoj tistih zmožnosti, ki mu omogočajo hitro prilagajanje in uspešno vključevanje v študentsko delo in študentsko življenje. Tutor študentu nudi pomoč pri tistih študijskih dejavnostih, ki jih študent s posebnimi potrebami ne more opraviti brez pomoči.

Tutor za študente z ostalimi posebnimi statusi usmerja študenta pri pridobitvi posebnega statusa, koriščenju pravic in izpolnjevanju obveznosti iz tega naslova. Pomaga jim pri vključevanju v študijsko delo in študentsko življenje ter potrebnih prilagoditvah pri študijskih obveznostih.

  • Kdo je lahko tutor študent za študente s posebnim statusom (študenti, ki izkazujejo pomembne dosežke na področju športa, umetnosti in kulture, študenti starši in študenti s posebnimi potrebami, kamor se uvrščajo tudi študenti v izrednih socialnih razmerah)?

Za tutorstvo za študente s posebnim statusom mora biti študent tutor seznanjen s pravicami študentov s posebnim statusom. Pri izboru imajo prednost študenti z že pridobljenim posebnim statusom. Za izvajanje tutorstva za študente s posebnim statusom se imenuje vsaj dva študenta, od tega mora biti en študent tutor študent s posebnimi potrebami in en študent športnik, umetnik/kulturnik ali študent s priznanimi zaslugami, po pravilniku fakultete, ki ureja študente s posebnim statusom. Pri izboru imajo prednost študenti z višjo povprečno oceno v dosedanjem študiju. Izbrani študent se mora pred začetkom dela oziroma študijskega leta udeležiti usposabljanja za tutorje študente, ki ga organizira fakulteta.

  • Osebnostne lastnosti in druga znanja tutorja študenta za študente s posebnim statusom (študenti, ki izkazujejo pomembne dosežke na področju športa, umetnosti in kulture, študenti starši in študenti s posebnimi potrebami, kamor se uvrščajo tudi študenti v izrednih socialnih razmerah.)

Pri izboru tutorja študenta za študente s posebnim statusom je zelo pomembno, da ima študent pozitiven odnos do dela. Tutor za študente s posebnim statusom mora biti sposoben sprejemati, razumeti in upoštevati mnenja drugih ljudi ter se znati vživeti v težave drugih. Poznati mora komunikacijske tehnike, osnove svetovanja in osnove reševanja problemov.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

KONTAKT IN INFORMACIJE: