Študentsko tutorstvo za tuje študente

Študentsko tutorstvo za tuje študente

Študentsko tutorstvo za tuje študente omogoča pomoč tujim študentom pri premagovanju kulturnega šoka  in privajanju na novo okolje, ko pridejo na izmenjavo v Slovenijo. Tuji študentje običajno potrebujejo pomoč pri urejanju prioritetnih zadev, kot so: nastanitev, pridobitev študentske izkaznice in mesečne avtobusne vozovnice. Med študijem v Sloveniji se soočajo s kulturnimi razlikami (drugi običaji, jezik, ljudje), ki lahko vplivajo na njihovo študijsko uspešnost. Tutorji študentje jim običajno pomagajo pri integraciji v slovensko okolje, premagovanju domotožja in urejanju določenih administrativnih stvari.
   

  • Kdo je lahko tutor študent za tuje študente?

Za tutorstvo za tuje študente mora biti študent tutor v tekočem študijskem letu vpisan v najmanj drugi letnik posameznega programa na določeni stopnji študijskih programov in  imeti v dosedanjem študiju na tem programu povprečno oceno najmanj 7 ter aktivno obvladovati angleški jezik. Pri izboru imajo prednost študenti, ki izkažejo znanje tudi drugih tujih jezikov in so sami opravili izmenjavo izven Slovenije, med temi pa tisti z višjo povprečno oceno v dosedanjem študiju.  
Izbrani študent se mora pred začetkom dela oziroma študijskega leta udeležiti usposabljanja za tutorje študente, ki ga organizira fakulteta.

  • Osebnostne lastnosti in druga znanja, ki jih mora imeti tutor študent za tuje študente

Pri izboru tutorja študenta za tuje študente je zelo pomembno, da ima študent pozitiven odnos do tutorskega dela in tujih kultur. Komunikacija s posamezniki iz drugih kulturnih krogov zahteva sposobnost razumevanja in sprejemanja drugačnih navad in vrednot. Tutor se mora znati vživeti v težave drugih, znati postaviti meje v komunikaciji pri tutorskem delu ter znati komunicirati v tujem jeziku.

_____________________________________________________________

KONTAKT in INFORMACIJE:

Marija Sušnik - marija.susnik@fu.uni-lj.si

Katarina Rihtaršič - katarina.rihtarsic@fu.uni-lj.si