Kontakt

Kontakt

Tutorstvo

Za vse informacije in vprašanja študentov je vzpostavljena spletna učilnica Tutorstvo, kamor pošljete vsa vprašanja, ne glede na področje, na katerega se vprašanje nanaša:

Spletna učilnica Tutorstvo -
dostopna na povezavi:

https://e-izobrazevanje.fu.uni-lj.si/course/view.php?id=197

Prodekan za študijske zadeve in predsednik zbora tutorjev

doc. dr. Mitja Dečman

Koordinatorja za tutorstvo

doc. dr. Tina Sever

 

 


Splošne informacije:
crpo@fu.uni-lj.si
natasa.svrznjak@fu.uni-lj.si

doc. dr. Tatjana Jovanović