Študentska organizacija

Študentska organizacija

Študentska organizacija Fakultete za upravo je član velike družine Študentske organizacije Univerze v Ljubljani.

Študentska organizacije Univerze v Ljubljani je organizacija samoupravne skupnosti študentov na posameznem visokošolskem zavodu Univerze v Ljubljani, v katero se združujejo vsi študentje s statusom na posameznem visokošolskem zavodu zaradi urejanja vprašanj skupnega pomena in zadovoljevanja skupnih interesov in potreb, ki se uresničujejo v okviru visokošolskega zavoda.

Študentska organizacija sprejema, organizira in izvaja programe interesne dejavnosti študentov na področju kulture, športa, obštudijskega izobraževanja, mednarodnega sodelovanja, mladinskega turizma, založništva, informiranja, tehnične kulture in drugih področij interesnega delovanja študentov na svojem visokošolskem zavodu. Poleg tega povezuje različna formalna in neformalna združenja študentov ter zagotavlja obveščenost študentov visokošolskega zavoda o vseh zanje pomembnih vprašanjih.

Študentska organizacija Fakultete za upravo se je v dosedanjih letih izkazala s projekti, kot so organizacija brucovanja, raznih "žurov", kulturnih prireditev, športnih srečanj, potopisnih predavanj, humanitarnih akcij, okroglih miz ter soorganizacija strokovnih ekskurzij v Bruselj in Strasbourg.

Kontakti

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA
FAKULTETE ZA UPRAVO
Gosarjeva ulica 005
1000 LJUBLJANA

elektronski naslov: ekipa.fulpovezani@gmail.com

pisarna: Študentska soba (desno od referata)

Člani upravnega odbora Študentske organizacije Fakultete za upravo:

  • Anja Gabrovec – študentska poslanka, predsednica Študentske organizacije Fakultete za upravo
  • Marina Gajšek – podpredsednica Študentske organizacije Fakultete a uprav
  • Teja Cajnko - predstavnica za interesno področje kulture in založništva
  • Grega Rudolf – predstavnik za interesno področje športa, turizma in mednarodnega sodelovanja
  • Maja Žnidaršič - predstavnica Študentskega sveta v Študentski organizaciji Fakultete za upravo  

Več na spletni strani: http://www.ful-povezani.si/
Facebook profil: https://www.facebook.com/fulpovezani/