Raziskovalni projekti

Raziskovalni projekti

 

Nacionalni projekti

Naslov projekta

Naročnik

Nosilec na FU

Trajanje projekta

RAZVOJ SISTEMA UČINKOVITE IN USPEŠNE JAVNE UPRAVE

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

prof. dr. Aleksander ARISTOVNIK

1.1.2019 - 31.12.2024

RAZVOJ KONCEPTUALNEGA OKVIRA K UPORABNIKU USMERJENEGA PAMETNEGA JAVNEGA UPRAVLJANJA

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

prof. dr. Aleksander ARISTOVNIK

1.9.2020 - 31.8.2023

SPREMEMBE UPRAVLJANJA IN IZVAJANJA STORITEV JAVNE UPRAVE V DOBI DIGITALIZACIJE

Javna agencija raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

prof. dr. Aleksander ARISTOVNIK

1.7.2019 - 30.6.2022

INOVATIVNO UČENJE IN POUČEVANJE ZA KAKOVOSTNE KARIERE DIPLOMANTOV IN ODLIČNO VISOKO ŠOLSTVO

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

prof. dr. Janez STARE

​1.10.2018 -
30.9.2022

RAZVOJ SLOVENŠČINE V DIGITALNEM OKOLJU

Ministrstvo za kulturo

prof. dr. Maja KLUN

1.5.2020 - 31.8.2022

NADGRADNJA SPLETNEGA PORTALA JEZIKOVNA SLOVENIJA

Ministrstvo za kulturo

doc. dr. Tadeja ROZMAN

​1.11.2020 -
31.10.2021

 

Mednarodni projekti

Naslov projekta

Naročnik

Nosilec na FU

Trajanje projekta

CO PRODUCTION AND CO GOVERNANCE: STRATEGIC MANAGEMENT, PUBLIC VALUE AND CO CREATION IN THE RENEWAL OF PUBLICAGENCIES ACROSS EUROPE (COGOV)

Obzorje 2020 / Evropska komisija

doc. dr. Tina JUKIĆ

1.5.2018  - 30.4.2022

ALPINE RESEARCH AND INNOVATION CAPACITY GOVERNANCE (A-RING)

Interreg Območje Alp

prof. dr. Maja KLUN

1.11.2019 - 31.3.2022

 

NAVIGATING THE STORM:  THE CHALLENGES OF SMALL STATES IN EUROPE (NAS)

Jean Monnet / Evropska komisija

izr. prof. dr. Primož PEVCIN

1.9.2017 - 31.12.2020

LEADERSHIP IN SMALL STATES

Erasmus+ / Evropska Komisija

izr. prof. dr. Primož PEVCIN

31.12.2018 - 30.12.2020

LEADERSHIP IN SMALL STATES 2

Erasmus+ / Evropska Komisija

izr. prof. dr. Primož PEVCIN

1.9.2020 - 31.8.2022

PUBLIC ADMINISTRATION EDUCATION QUALITY ENHACEMENT

Erasmus+ / Evropska Komisija

izr. prof. dr. Primož PEVCIN

1.9.2018 - 31.8.2021

TEIN4citizens - ENGAGING CIVIL SOCIETY IN BORDER REGIONS FOR THE FUTURE OF EUROPE

Europe for Citizens / EACEA

doc. dr. Mitja DURNIK

1.1.2019 - 30.6.2021

BIBLIOMETRIČNA ANALIZA MOTEČIH TEHNOLOGIJ V JAVNEM SEKTORJU (BI-DA/20-22-005)

Javna agencija raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

prof. dr. Aleksander ARISTOVNIK

1.11.2020 -   31.1. 2022

MODELI IN NAČELA JAVNE UPRAVE: NEKATERI METODOLOŠKI IZZIVI IN APLIKACIJE NA PRIMERU SLOVENIJE IN ZDA (BI-US/19-21-031)

Javna agencija raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

prof. dr. Aleksander ARISTOVNIK

1.10.2019 - 30.9.2021

MODERNIZACIJA UPRAVLJANJA JAVNE UPRAVE V DOBI DIGITALIZACIJE: SLOVENIJA IN RUSIJA V PRIMERJALNI PERSPEKTIVI (BI-RU/19-20-011)

Javna agencija raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

prof. dr. Aleksander ARISTOVNIK

1.1.2019 - 31.12.2021

MODELI IN NAČELA JAVNE UPRAVE: NEKATERI METODOLOŠKI IZZIVI IN APLIKACIJE NA PRIMERU SLOVENIJE IN NEMČIJE (BI-DE/20-21-009)

Javna agencija raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

prof. dr. Aleksander ARISTOVNIK

1.1.2020 - 31.12.2021

ANALIZA UČINKOVITOSTI IZDATKOV ZA RR: POVEZAVA MED JAVNO PODPORO ZA RR IN USPEŠNOSTJO PODJETIJ V SLOVENIJI IN NA KITAJSKEM (BI-CN/18-20-003)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

prof. dr. Aleksander ARISTOVNIK

23.4.2018 - 31.12.2020

MODELI IN NAČELA JAVNEGA UPRAVLJANJA: SLOVENIJA IN JAPONSKA V PRIMERJALNI PERSPEKTIVI (BI-JP/20-22-002)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

prof. dr. Aleksander ARISTOVNIK

1.4.2020 - 31.3.2022

SODOBNO UPRAVLJANJE V JAVNI UPRAVI: NEKATERA METODOLOŠKA VPRAŠANJA IN APLIKACIJE V SLOVENIJI IN LITVI (BI-LT/20-22-001)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

viš. pred. dr. Nejc BREZOVAR

1.11.2020 - 31.10.2022

ANALIZA DEJAVNIKOV VPLIVA NAMENA UPORABE IN UPORABE RAZLIČNIH INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ V VISOKEM ŠOLSTVU Z UPORABO MODELA SPREJEMANJA TEHNOLOGIJ UTAUT2 (BI-US/19-21-095)

Javna agencija raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

doc. dr. Mitja DEČMAN

1.10.2019 - 30.9.2021

ORGANIZACIJSKA AGILNOSTI IZBRANIH JAVNIH AGENCIJ (BI-US/19-21-058)

Javna agencija raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

prof. dr. Maja KLUN

1.10.2019 - 30.9.2021

RAZVOJ TRANSPARENTNOSTI DAVČNIH POSTOPKOV IN PODATKOV V EU, SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM (BI-HR/20-21-010)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

prof. dr. Polonca KOVAČ

1.1.2020 - 31.12.2021

MODELI JAVNEGA UPRAVLJANJA: PRIMERJALNA ANALIZA MED SLOVENIJO IN NORVEŠKO (BI-NO/20-22-007)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

izr. prof. dr. Mirko PEČARIČ

1.11.2020 - 31.10.2022

UPRAVLJANJE DAVČNE POLITIKE NA NACIONALNI RAVNI: PRIMERJAVA MED RAZLIČNIMI GEOGRAFSKIMI REGIJAMI EU (BI-EE/20-22-001)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

as. dr. Dejan RAVŠELJ

1.11.2020 - 31.10.2022

VPLIV VLAGANJ V RAZISKAVE IN RAZVOJ NA USPEŠNOST PODJETIJ : PRIMERJALNA ANALIZA MED SLOVENIJO IN ZDA​ (BI-US/18-20-015)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

as. dr. Dejan RAVŠELJ

1.10.2018 - 30.09.2021

RAZVOJ IN TESTIRANJE KONCEPTUALNEGA OKVIRA ZA DIGITALNO MODERNIZACIJO JAVNE UPRAVE: SLOVENIJA IN ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE V PRIMERJALNI PERSPEKTIVI (BI-US/19-21-089)

Javna agencija raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

prof. dr. Ljupčo TODOROVSKI

1.10.2019 - 30.9.2021

POMEN UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI TER RAVNANJA Z LJUDMI PRI DELU V MODELIH UPRAVLJANJA JAVNEGA SEKTORJA V EU IN ZDA V PRIMERJALNI PERSPEKTIVI (BI-US/18-20-056)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

doc. dr. Nina TOMAŽEVIČ

1.10.2018 - 30.09.2021

SODOBNI MODELI UPRAVLJANJA V JAVNI UPRAVI: PRIMERJALNI VIDIK SLOVENIJE IN LATVIJE (BI-LV/20-22-004)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

doc. dr. Lan UMEK

1.11.2020 - 31.10.2022

PRIMERJALNA ŠTUDIJA IZBRANIH VIDIKOV E-UČENJA V VISOKEM ŠOLSTVU V SLOVENIJI IN ZDA (BI-US/18-20-094)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

doc. dr. Lan UMEK

1.10.2018 - 30.09.2021

PRIMERJALNA ŠTUDIJA ZADOVOLJSTVA S KOMBINIRANIM UČENJEM V VISOKEM ŠOLSTVU V
SLOVENIJI IN RUSKI FEDERACIJI (BI-RU/19-20-045)

Javna agencija raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

doc. dr. Lan UMEK

1.1.2019 - 31.12.2021

 

Zaključeni projekti

Naslov projekta

Naročnik      

Nosilec na FU     

Trajanje projekta

DIGITALNA UL - Z INOVATIVNO UPORABO IKT DO ODLIČNOSTI*

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

doc. dr. Mitja DEČMAN

1.9.2017 - 30.9.2020

PAMETNO UPRAVLJANJE Z ODPADKI - ŠIPK*

Javni štipendijski, razvojni invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

doc. dr. Mitja DEČMAN

1.3.2020 -
30.6.2020

PRISPEVAJMO K ZMANJŠANJU SAMOMORILNOSTI - ŠIPK*

Javni štipendijski, razvojni invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

doc. dr. Tatjana KOZJEK,
izr. prof. dr. Mirko PEČARIČ

1.3.2020 -
30.6.2020

IZBRANI VIDIKI STANOVANJSKE PROBLEMATIKE MLADIH - ŠIPK*

Javni štipendijski, razvojni invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

asist. dr. Sabina BOGILOVIĆ

1.3.2020 -
30.6.2020

RAZUMEVANJE IMIGRACIJE IN INTEGRACIJE S POMOČJO INTERDISCIPLINARNIH MODELOV SOCIALNE DINAMIKE

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

doc. dr. Mitja DURNIK

1.5.2017 - 30.4.2020

RAZVOJ HOLISTIČNEGA MODELA UPRAVLJANJA ZA UČINKOVITO IN USPEŠNO SLOVENSKO JAVNO UPRAVO

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

prof. dr. Aleksander ARISTOVNIK

1.5.2017 - 30.4.2020

UNDERSTANDING, MONITORING AND ANALYSING LOCAL GOVERNMENT BUDGET TRANSPARENCY: Case study of Croatia and Slovenia –  Open local budget index

Croation Science Foundation

prof. dr. Maja KLUN

1.9.2015 - 31.8.2019

A MODEL OF MEASURING THE EFFICIENCY OF PUBLIC HEALTH SERVICES

Croation Science Foundation

prof. dr. Stanka SETNIKAR CANKAR

19.5.2015 - 18.5.2019

RAZVOJ MODELA ZA SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE RAZVOJNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV JAVNEGA SEKTORJA

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

prof. Mirko VINTAR

1.3.2016 - 28.2.2019

RESEARCH STUDY ON MULTI-LEVEL FORMS OF SOCIAL DIALOGUE AND HR POLICIES IN MULTINATIONAL COMPANIES

Eurofound

doc. dr. Valentina FRANCA

1.2.2019- 30.11.2019

POMEMBNOST POSLOVNIH IZDATKOV IN DAVČNIH OLAJŠAV ZA RR ZA USPEŠNOST PODJETIJ V RAZLIČNIH RAČUNOVODSKIH OKOLJIH: PRIMERJALNA ANALIZA MED ZDA IN SLOVENIJO

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

izr. prof. dr. Aleksander ARISTOVNIK

1.1.2018 - 31.12.2019

ANALIZA ADMINISTRATIVNIH OVIR ZA MSP NA PODROČJU IZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI JAVNIH DAJATEV IN FINANČNO-RAČUNOVODSKEGA POROČANJA: PRIMERJALNA ANALIZA MED ZDA IN SLOVENIJO

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

izr. prof. dr. Mirko PEČARIČ

1.1.2018 - 31.12.2019

THE TAX SYSTEM WITH ECONOMIC AND SOCIAL RELATIONS OF THE CROATIAN SOCIETY

Sveučilište v Reki, Republika Hrvaška

prof. dr. Maja KLUN

1. 6. 2014 -

1. 6. 2018

TAX POLICY AND FISCAL CONSOLIDATION IN CROATIA

Ministrstvo za znanost, Republika Hrvaška

prof. dr. Maja KLUN

1. 6. 2014 -

1. 6. 2018

ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING AS A MEANS FOR STRENGTHENING THE DEVELOPMENT OF EFFICIENT PUBLIC SECTOR FINANCIAL MANAGEMENT IN CROATIA

Croation Science Foundation

doc. dr. Tatjana JOVANOVIĆ

20. 8. 2014 -

19. 8. 2018

EUSMALL - SMALL STATES EUROPE: TOWARDS A CROSS - DISCIPLINARY APPROACH

Erasmus+ / Evropska komisija

izr. prof. dr. Primož PEVCIN

1.10.2016 - 31.10.2018

SPIDE - STRATEGIC PARTNERSHIP FOR INNOVATION AND DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP

Erasmus+ / Evropska komisija

izr. prof. dr. Primož PEVCIN

31.12.2016 - 30.12.2018

ZADOLŽENOST, EKONOMSKA RAST IN STABILNOST JAVNIH FINANC: PRIMERJALNA ANALIZA MED SLOVENIJO IN NEMČIJO

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

izr. prof. dr. Aleksander ARISTOVNIK

1.4.2017 - 31.3.2019

ANALIZA STANJA RAVNANJA S STAREJŠIMI ZAPOSLENIMI V DELOVNEM OKOLJU IN PRIPRAVA MULTIMEDIJSKEGA ORODJA ZA POMOČ*

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

asist. dr. Jernej BUZETI

27.6.2018 - 15.9.2018

DIGITALNE VEŠČINE DRŽAVLJANOV ZA UPORABO DIGITALNIH STORITEV JAVNEGA SEKTORJA*

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

doc. dr. Mitja DEČMAN

1.4.2018 - 31.8.2018

MULTIMEDIJSKA ORODJA ORGANIZACIJE ZA POMOČ LJUDEM V STISKAH IN TEŽAVAH*

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

asist. dr. Jernej BUZETI

1.4.2018 - 31.8.2018

VZPOSTAVITEV SOBE ZA TIMSKO SODELOVANJE, ISKANJE REŠITEV IN ČUSTVENA DOŽIVETJA*

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

asist. dr. Jernej BUZETI

1.3.2018 - 31.7.2018

ZDRAVJE IN EKONOMIKA UKREPOV ZA VIŠANJE PRODUKTIVNOSTI ZAPOSLENIH V JAVNEM SEKTORJU*

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

asist. dr. Žiga KOTNIK

1.3.2018 - 31.7.2018

UČINKOVITOST UPRAVLJANJA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA SISTEMA

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

prof. dr. Maja KLUN

1.10.2016 - 30.9.2018

ANALIZA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V ECE D.O.O.

ECE d.o.o.

doc. dr. Nina TOMAŽEVIČ

16.10.2017 - 16.4.2018

OZAVEŠČANJE LJUDI K ZDRAVEMU IN AKTIVNEMU ŽIVLJENJSKEMU SLOGU S POMOČJO TENIŠKE IGRE

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

asist. dr. Bruno NIKOLIĆ

1.2.2018 - 31.5.2018

SUPPORT FOR DEVELOPING BETTER COUNTRY KNOWLEDGE ON PUBLIC ADMINISTRATION AND INSTITUTIONAL CAPACITY BUILDING (EUPACK)

EIPA / Evropska komisija

doc. dr. Iztok RAKAR, izr. prof. dr. Gregor VIRANT

1.12.2016 - 31.12.2017

MEHANIZEM PRENOSA UČINKOV FISKALNE POLITIKE NA EKONOMSKO AKTIVNOST: PRIMERJAVA EU IN ZDA

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

izr. prof. dr. Aleksander ARISTOVNIK

1. 1. 2016 -

31. 12. 2017

DELOVANJE JAVNE UPRAVE IN PROCESNA (DE)BIROKRATIZACIJA V KONTEKSTU RAZVOJA MAJHNIH IN SREDNJIH PODJETIJ (MSP): PRIMERJALNA ANALIZA SLOVENIJE IN HRVAŠKE

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

izr. prof. dr. Aleksander ARISTOVNIK

1. 1. 2016 -

31. 12. 2017

ANALIZA PROMOCIJE ZDRAVJA V DELOVNEM OKOLJU SLOVENSKE POLICIJE IN OBLIKOVANJE NOVIH REŠITEV (UKREPOV) - ŠIPK*

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

asist. dr. Jernej BUZETI

1.6.2017 - 30.9.2017

PROMOCIJA ROKOMETA IN VZPOREDNIH AKTIVNOSTI (SLOVENSKO SREDIŠČE) V LOKALNEM OKOLJU S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH AKTIVNOSTI - ŠIPK*

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

asist. dr. Jernej BUZETI

1.6.2017 - 30.9.2017

JEZIKOVNA POLITIKA REPUBLIKE SLOVENIJE IN POTREBE UPORABNIKOV

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

izr. prof. dr. Polonca KOVAČ

1.10.2016 - 30.9.2017

PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA - ZDRAVO DELOVNO OKOLJE Z ELEMENTI GIS*

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

asist. dr. Žiga KOTNIK

1. 3. 2017 - 31.7.2017

PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA- SPLETNA PROMOCIJA MIKRO IN MALIH PODJETIJ*

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

prof. dr. Maja KLUN

1.3. 2017 - 31.7.2017

PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA - YU_GO:SPLETNE MOBILNE STORITVE ZA IZBOLJŠANJE KULTURNE UDELEŽBE*

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

prof. dr. Ljupčo TODOROVSKI

1.3. 2017 - 31.7.2017

PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA - OZAVEŠČANJE JAVNEGA SEKTORJA V SLOVENIJI ZA ZMANJŠEVANJE PORABE ENERGIJE IN OGLJIČNEGA ODTISA*

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

asist. dr. Jernej BUZETI

1.3. 2017 - 31.7.2017

PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA - DIGITALNE VEŠČINE ZA DIGITALNO SLOVENIJO*

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

doc. dr. Mitja DEČMAN

1.2.2017 - 30.6.2017

VZPOSTAVITEV SISTEMA NADZORA NAD DELOM V CENTRIH ZA SOCIALNO DELO

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

izr. prof. Mirko Pečarič

15. 11. 2016 - 15. 1. 2017

INNOVATIVE STRATEGIC PARTNERSHIP FOR EUROPEAN HIGHER EDUCATION (ISPEHE)

Erasmus+

izr. prof. dr. Primož Pevcin

1. 1. 2015 -

31. 12. 2016

ZDRAVI IN VITALNI V JAVNEM SEKTORJU

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

izr. prof. dr. Janez STARE

1. 9. 2015 -

10. 12. 2016

START - Danube Network of Training Experts for Public Administration

EU Strategy for Danube Region

izr. prof. dr. Janez STARE

1. 5. 2015 -

30. 4. 2016

ANALIZA UPRAVNE SPOSOBNOSTI IN OPTIMIZACIJA UPRAVNIH PROCESOV V GRADBENIH ZADEVAH V SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

izr. prof. dr. Polonca KOVAČ

1. 1. 2014 -

31. 12. 2015

PROMOCIJA RAZISKOVALNIH REZULTATOV MERJENJA VPLIVA DAVČNEGA SISTEMA NA GOSPODARSKO RAST: PRIMERJALNA PERSPEKTIVA SLOVENIJE IN TURČIJE

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

prof. dr. Maja KLUN

1. 1. 2015 -

31. 12. 2015

PROMOCIJA SLOVENSKEGA RAZISKOVANJA UČINKOVITOSTI DELOVANJA JAVNEGA SEKTORJA: PRIMERJALNA PERSPEKTIVA SLOVENIJE IN ZDA

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

izr. prof. dr. Aleksander ARISTOVNIK

1. 1. 2015 -

31. 12. 2015

KAKOVOST – UNIVERZA V LJUBLJANI (KUL)                                                                                                                                                                                                                                              

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport                

koordinatorici na članici: dr. Nina TOMAŽEVIČ in Mateja BREGANT, mag.

1. 3. 2013 -

30. 6. 2015

PO KREATIVNI POTI DO PRAKTIČNEGA ZNANJA - Nadgradnja uporabniške izkušnje in ponudbe kulturnih dogodkov za mobilno aplikacijo Yugo*

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

izr. prof. dr. Ljupčo TODOROVSKI

1. 2. 2015 -

31. 7. 2015

PO KREATIVNI POTI DO PRAKTIČNEGA ZNANJA - Šolska spletna kuhinja*

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

doc. dr. Mitja DEČMAN

1. 3. 2015 -

30. 6. 2015

PO KREATIVNI POTI DO PRAKTIČNEGA ZNANJA - Raziskava in analiza poslovnih priložnosti družbe Hermiona d.o.o. v javnem sektorju*

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

doc. dr. Tatjana JOVANOVIĆ

1. 3. 2015 -

30. 6. 2015

THE TAX SYSTEM AND THE ECONOMIC-SOCIAL RELATIONS TO CROATIAN SOCIETY

Sveučilište v Reki, Republika Hrvaška

izr. prof. dr. Maja KLUN

12. 3. 2014 -

1. 6. 2015

PAT (PROFESSIONALIZING ACTORS OF THE TRANSFRONTIER COOPERATION) - ADAPTATION OF SELECTED TOOLS WITHIN THE TEIN (TRANSFONTIER EURO-INSTITUT NETWORK)

Evropska komisija / LdV

prof. dr. Stanka SETNIKAR CANKAR

1. 9. 2012 - 30. 9. 2014

ADMINISTRATIVE CAPACITY-BUILDING IN THE DANUBE REGION

Zvezna dežela Baden-Württemberg

prof. dr. Stanka SETNIKAR CANKAR

1. 9. 2012 - 30. 9. 2014

CREATIVITY AND INNOVATION FOR PUBLIC ADMINISTRATION (NEXT4PA)

Evropska komisija / LdV

prof. dr. Stanka SETNIKAR CANKAR

1. 11. 2012 - 1. 10. 2014

THE DYNAMICS OF FISCAL POLICY TRANSMISSION MECHANISM AND THE EFFECT ON ECONOMIC GROWTH

CERGE-EI

izr. prof. dr. Aleksander Aristovnik, Jernej MENCINGER

1. 1. 2014 - 31. 12. 2014

RAZVOJ INTEGRALNEGA MODELA KAZALNIKOV ZA SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE USPEŠNOSTI POLITIK NA PODROČJU E-UPRAVE - KRONOS

Agencija za raziskovalno dejavnost RS

prof. dr. Mirko VINTAR

1.7.2011 - 30.6.2014

PARAMETRI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA KMETIJSTVA

Agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za javno upravo

izr. prof. dr. Maja KLUN

1. 10. 2010 - 1. 10. 2012

UVAJANJE ZELENE DAVČNE REFORME V SLOVENIJI IN OCENA NJENIH MAKROEKONOMSKIH UČINKOV

Agencija za raziskovalno dejavnost RS

izr. prof. dr. Aleksander ARISTOVNIK

1. 1. 2010 - 30. 9. 2012

IZBOLJŠEVANJE DELOVNEGA OKOLJA Z INOVATIVNIMI REŠITVAMI (INODEL)

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Evropski socialni sklad)

izr. prof. dr. Janez STARE

9. 3. 2010 - 8. 9. 2012

VZPOSTAVITEV SISTEMA MERJENJA UČINKOVITOSTI, USPEŠNOSTI IN KAKOVOSTI V SLOVENSKI POLICIJI

Agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za javno upravo

izr. prof. dr. Aleksander ARISTOVNIK

1. 10. 2010 - 30. 9. 2012

ZNIŽEVANJE ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV PREDPISOV ZA VEČJO KONKURENČNOST GOSPODARSTVA

Agencija za raziskovalno dejavnost RS

doc. dr. Maja KLUN

1.9. 2008 - 31.8. 2010

VREDNOTENJE UČINKOV PROJEKTOV E-UPRAVE

Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo in upravne procese 

prof. dr. Mirko VINTAR

2010

ADVANCED MACHINE LEARNING METHODS FOR AUTOMATED MODELLING OF DYNAMICS SYSTEMS

Agencija za raziskovalno dejavnost RS

izr. prof. dr. Ljupčo TODOROVSKI

1. 2. 2008 - 30. 1. 2011

VZPOSTAVITEV SISTEMOV MERJENJA UČINKOVITOST IN USPEŠNOST JAVNEGA SEKTORJA V SLOVENIJI NA MIKRO IN MAKRO NIVOJU

Agencija za raziskovalno dejavnost RS in Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj

doc. dr. Aleksander ARISTOVNIK

1. 9. 2008 - 30. 8. 2010

RAZVOJ PAN-EVROPSKIH STORITEV INFORMACIJSKE DRUŽBE V SLOVENIJI

Agencija za raziskovalno dejavnost RS

prof. dr. Mirko VINTAR

september 2008 - februar 2010

MODEL ZA PREDSTAVITEV ZNANJA O ŽIVLJENJSKIH SITUACIJAH V OKVIRU E-UPRAVE

Agencija za raziskovalno dejavnost RS

doc. dr. Ljupčo TODOROVSKI

1. 1. 2007 - 1. 1. 2010

INTEGRATING THE DRIVERS OF E-PARTICIPATION AT REGIONAL LEVEL IN EUROPE (IDEAL-EU)

Evropska komisija

doc. dr. Ljupčo TODOROVSKI

1. 1. 2008 - 1. 1. 2009

MODEL KLJUČNIH DEJAVNIKOV USPEHA ZA RAZVOJ ELEKTRONSKIH UPRAVNIH STORITEV

Agencija za raziskovalno dejavnost RS

prof. dr. Mirko VINTAR

1. 1. 2007 - 1. 1. 2009

ANALIZA ZADOVOLJSTVA S KLICNIM CENTROM ZA POMOČ UPORABNIKOM PORTALA E-UPRAVA

Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo in upravne procese

prof. dr. Mirko VINTAR

od leta 2008

RAZVOJ METODOLOGIJE ZA UPORABO SCM (standard cost model) V SLOVENIJI

/

doc. dr. Maja KLUN

1. 9. 2007 - 30. 9. 2008

ANALIZA MOŽNOSTI ODDAJE DEL ZUNANJIM IZVAJALCEM V DRŽAVNI UPRAVI

/

prof. dr. Stanka SETNIKAR CANKAR

1. 9. 2007 - 30. 9. 2008

OVREDNOTENJE ADMINISTRATIVNIH OVIR ZA POVEČANJE KONKURENČNOSTI PODJETIJ

Agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za javno upravo

doc. dr. Maja KLUN

1. 11. 2006 - 1. 11. 2008

RAZVOJ SISTEMA KAKOVOSTI V TERCIARNEM IZOBRAŽEVANJU

Agencija za raziskovalno dejavnost RS

izr. prof. dr. Zdravko PEČAR

1. 11. 2006 - 30. 4. 2008

ONE STOP GOV

Evropska komisija / 6. okvirni program

prof. dr. Mirko VINTAR

1. 1. 2006 - 31. 6. 2008

E-OBČINE

Fakulteta za upravo

viš. pred. dr. Jože BENČINA

1. 1. 2007 - 31. 12. 2007

VZPOSTAVITEV MODELA URAVNOTEŽENIH KAZALNIKOV KOT ORODJA ZA OCENJEVANJE IN MEDSEBOJNO PRIMERJANJE ORGANIZACIJ JAVNEGA SEKTORJA

Agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za javno upravo

doc. dr. Jože BENČINA

1. 11. 2006 - 1. 11. 2007

DOLOČITEV KOMPETENC ZAPOSLENIH V JAVNI UPRAVI

Agencija za raziskovalno dejavnost RS

izr. prof. dr. Janez STARE

1. 10. 2006 - 30. 9. 2007

UČINKOVITOST UPRAVNIH ENOT

Agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za javno upravo

izr. prof. dr. Zdravko PEČAR

1. 10. 2005 - 30. 9. 2006

UČINKOVITOST IN USPEŠNOST DRŽAVNIH INŠTITUCIJ

Agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za javno upravo

prof. dr. Stanka SETNIKAR CANKAR

1. 1. 2005 - 31. 12. 2005

RAZVOJ SISTEMA MERJENJA RAZVITOSTI E-UPRAVE

Agencija za raziskovalno dejavnost RS

prof. dr. Mirko VINTAR

1. 7. 2004 - 1. 7. 2007

ANALIZA VZROKOV ODŠKODNINSKIH ZAHTEVKOV PRI UPORABI POLICIJSKIH PRISILNIH SREDSTEV IN UKREPI ZA NJIHOVO ODPRAVO

Agencija za raziskovalno dejavnost RS

dr. Primož PEVCIN

1. 1. 2005 - 28. 2. 2007

PRAVNA IN EKONOMSKA SISTEMSKA VPRAŠANJA SOCIALNEGA DIALOGA V JAVNEM SEKTORJU V RS

Agencija za raziskovalno dejavnost RS

red. prof. dr. Zvone VODOVNIK

1. 1. 2004 - 30. 1. 2005

MERJENJE ZADOVOLJSTVA STRANK E-UPRAVE

Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo in upravne procese

prof. dr. Mirko VINTAR

6. 8. 2004 - 31. 12. 2005

ŠIRJENJE PRORAČUNSKIH KAZALNIKOV IN ODLOČANJE OBČANOV V OBČINI

Fakulteta za upravo

prof. dr. Srečko DEVJAK

september 2005

RAZVOJ KAKOVOSTI V OSNOVNEM ŠOLSTVU

Fakulteta za upravo

izr. prof. dr. Zdravko PEČAR

september 2005

POSLOVANJE GJS PO TRŽNIH NAČELIH

Fakulteta za upravo

prof. dr. Marko KRANJEC

2005

VPLIV FISKALNE REFORME ZA VZDRŽNOST TEKOČEGA RAČUNA PLAČILNE BILANCE DRŽAV NA PREHODU

Fakulteta za upravo

doc. dr. Aleksander ARISTOVNIK

2004

UČINKOVITOST UPRAVNIH ENOT

Fakulteta za upravo

izr. prof. dr. Zdravko PEČAR

2004

ANALIZA VELIKOSTI JAVNEGA SEKTORJA IN MEDNARODNA PRIMERJAVA

Fakulteta za upravo

prof. dr. Stanka SETNIKAR CANKAR

2004

OCENA POSREDNIH STROŠKOV DAVKA OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB, PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST IN TROŠARIN

Fakulteta za upravo

doc. dr. Maja KLUN

2004

RAZVOJ DEJAVNIKOV USPEŠNOSTI PRORAČUNA OBČINE

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport ter Ministrstvo za notranje zadeve

prof. dr. Srečko DEVJAK

2004

ANALIZA VPLIVOV DRŽAVNE UPRAVE IN PREDPISOV NA GOSPODARSTVO

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport ter Ministrstvo za notranje zadeve

prof. dr. Stanka SETNIKAR CANKAR

2004

OCENJEVANJE UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI V JAVNI UPRAVI

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport ter Ministrstvo za finance

prof. dr. Stanka SETNIKAR CANKAR

2004

CONTROLLING SISTEMA KAZALNIKOV LOKALNE SAMOUPRAVE

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport ter Ministrstvo za notranje zadeve

prof. dr. Srečko DEVJAK

2004

RAZVOJ INTELIGENTNEGA PORTALA NA OSNOVI ŽIVLJENJSKIH SITUACIJ

Agencija za raziskovalno dejavnost RS

prof. dr. Mirko VINTAR

1. 1. 2002 - 31. 10. 2004

UČINKOVITOST DAVČNE IZTERJAVE V SLOVENIJI

Fakulteta za upravo

prof. dr. Stanka SETNIKAR CANKAR

2003

DEJAVNIKI OPTIMIZACIJE OBČINE

Fakulteta za upravo

prof. dr. Srečko DEVJAK

2003

OCENA POSREDNIH STROŠKOV DOHODNINE

Fakulteta za upravo

doc. dr. Maja KLUN

2003

REFORMA JAVNEGA SEKTORJA: ZDRAVSTVO V SLOVENIJI

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

prof. dr. Stanka SETNIKAR CANKAR

2003

STANJE INFORMATIZIRANOSTI V JAVNI UPRAVI

Fakulteta za upravo

prof. dr. Mirko VINTAR

2002

RAZVOJ UPRAVNEGA OKOLJA ZA PRORAČUNSKO FINANCIRANJE

Fakulteta za upravo

prof. dr. Srečko DEVJAK

2001

STANJE IN PERSPEKTIVE LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI

Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za finance in Služba vlade za lokalno samoupravo

prof. dr. Stanka SETNIKAR CANKAR

2001

PRENOVA POSLOVANJA IN INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ENOT

Fakulteta za upravo

prof. dr. Mirko VINTAR

1998

UPRAVLJANJE Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM - DOKSIS

Uporabniki rešitev

prof. dr. Mirko VINTAR

od leta 1995

 

*  Projekte sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.