5. Akademija javnega sektorja

5. Akademija javnega sektorja

11. februar, 2019

Tematika je provokativna – toda hkrati s tem v ozadju odpira vrsto različnih in pomembnih vprašanj. Notranja (zaposleni) in zunanja javnost imata v stiku z javno upravo različne izkušnje. Nekatere so pozitivne, druge malo manj. Akademija zato naslavlja teme, ki se dotikajo delovnih pogojev v javni upravi in kakovosti dela javnih uslužbencev ter različnih vrst ekonomskih (pozitivnih) šokov do javnih uslužbencev (plače, nagrajevanje). V ospredje postavlja tudi tematiko kakšne izkušnje imajo z javno upravo različni akterji med katerimi izpostavljamo zlasti gospodarstvo. Javna uprava in gospodarstvo morata sodelovati in zato je pomembno, da spregovorimo o odnosu javne uprave in javnih uslužbencev v odnosu do zunanje javnosti. Hkrati s tem pa se vsi močno zavedamo, da smernice razvoja javne uprave vzpostavlja in kreira tudi politika (pogosto javni uslužbenci to začutijo v obliki višjih ali nižjih plač, novih predpisov in usmeritev, itd.). S tem namenom zato izpostavljamo tudi vsebino povezanosti celotnega sistema (politika, javna uprava, podjetja, državljani) za boljšo javno upravo. Pomembno je, da spregovorimo o tem kje in zakaj nastajajo pozitivni in negativni vidiki (šoki) v javni upravi.

Letošnja akademija poteka tudi v okviru dogodkov 100 letnice Univerze v Ljubljani in zato smo še posebej počaščeni, da je bila izbrana med tiste dogodke, ki predstavljajo poseben pomen tudi za Univerzo v Ljubljani.

Celotni program dogodka bo povezovala gospa Anja Hlača Ferjančič (Val 202).

PROGRAM

    8.30–9.00

Sprejem udeležencev s kozarcem pijače, skodelico kave

    9.00–9.15

Nagovor in uvodni pozdrav

- izr. prof. dr. Janez STARE, dekan Fakultete za upravo

- prof. dr. Igor PAPIČ, rektor Univerze v Ljubljani

  9.15–10.40

Pogovor: (Pozitivni) šok sodelovanja med javno upravo in gospodarstvom

- g. Andrej BOŽIČ, menedžer in član uprave SDH d.d.

- prof. dr. Igor PAPIČ, rektor Univerze v Ljubljani

- mag. Sonja ŠMUC, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije

- prof. dr. Maja KLUN, predavateljica na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani

 

Moderator: g. Igor E. BERGANT (RTV SLO)

10.40–11.00

Odmor 

11.00–12.30

Pogovor: Delovni pogoji in kakovost dela v javni upravi ter ekonomika (pozitivnega) šoka do javnih uslužbencev

- g. Tomaž VESEL, predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije

- g. Branimir ŠTRUKELJ, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja

- prof. dr. Žiga TURK, predavatelj na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in nekdanji minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

- mag. Ivan SIMIČ, davčni svetovalec, nekdanji direktor slovenske in srbske davčne uprave

 

Moderatorka: ga. Anja HLAČA FERJANČIČ (VAL 202)

12.30–12.35

Zaključni pozdrav

- doc. dr. Jernej BUZETI, prodekan za prenos znanja Fakultete za upravo in vodja Akademije javnega sektorja

12.35


 

 

 

 

 

Več in prijava>

Druženje ob pogostitvi in pijači