Knjižna in neknjižna produkcija

Kaj izdajamo?

Založba Fakultete za upravo je namenjena publiciranju pomembnejših znanstvenih dosežkov s področja upravnih znanosti v svetu in v Sloveniji ter publiciranju pedagoških in ostalih gradiv.  Znanstvena, strokovna in pedagoška dela publicira praviloma v šestih oblikah:

 • znanstvena monografija v zbirki »Upravna misel«,
 • samostojna znanstvena edicija na izbrano temo,
 • strokovna monografija,
 • študijska gradiva (učbeniki, delovni zvezki, praktikumi, vaje,  priročniki itd.),
 • serija tehničnih poročil FU (elaborat, preštudija, študija),
 • ostale zvrsti publikacij in drugo učno gradivo: zborniki s posvetovanj, konferenc, strokovnih srečanj, skripte, zapiski s predavanj itd.
  -----------------------------------------------------------------------------------
 • E-študijsko gradivo je plačljivo in dostopno študentom Fakultete za upravo z osebnim geslom študenta preko sistema Studis (zavihek eknjigarna).
  Naročila za zunanje kupce sprejemamo na: zalozba@fu.uni-lj.si

 

Brezplačne e-publikacije: