Zavarovanje

Zavarovanje

Zavarovanje študentov, ki so državljani Slovenije

Študentje (redni in izredni), državljani  Republike Slovenije, ki se vključujejo v študijske programe Univerze v Ljubljani, pri katerih je zaradi vključenega praktičnega usposabljanja (vaje, ekskurzije, praktično delo)  obvezno  tudi  zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, morajo imeti sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji. Če nimajo urejenega tega zavarovanja, jih članice ne morejo vključiti v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Dodatne informacije so dosegljive na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, Vpisni službi UL in na članici Univerze v Ljubljani, kjer se študent želi izobraževati.

Fakulteta na podlagi potrdila o sprejemu na obvezno študijsko prakso za študenta uredi zavarovanje po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za primer invalidnosti, telesne okvare ali smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Organizacija v kateri študent opravlja študijsko prakso pa za čas opravljanja prakse uredi zavarovanje po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. 

Zavarovanje tujih študentov

Tuji študentje (redni in izredni), ki se vključujejo v študijske programe Univerze v Ljubljani, pri katerih je zaradi vključenega praktičnega usposabljanja (vaje, ekskurzije, praktično delo)  obvezno tudi  zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, morajo imeti sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji. Zavezanci za zavarovanje so študentje sami.

Če nimajo urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji, jih članice Univerze v Ljubljani ne morejo  vključiti v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Zdravstveno zavarovanje tujih študentov v domovini, na podlagi katerega je izdana Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja, zdravstveno zavarovanje v državi, s katero ima Slovenija sklenjen socialni sporazum (Hrvaška, Makedonija ter Bosna in Hercegovina), ali razna komercialna zavarovanja, niso osnova za ureditev obravnavanega zdravstvenega zavarovanja.

Obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji za tuje študente ni vključeno v ceno šolnine in se zaračuna v skladu s predpisi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) ter cenikom UL.

Dodatne informacije so dosegljive na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, Oddelek za mednarodno zavarovanje, Mala ulica 3, Ljubljana, tel 00386-1-3077700, Vpisni službi UL in na članici Univerze v Ljubljani, kjer se študent želi izobraževati.