Kontakt in uradne ure

Referat za študijske zadeve

Uradne ure v referatu za študijske zadeve

Osebno

Od ponedeljka do petka

od 10.30 do 12. ure


Torek in četrtek

od 15. do 17. ure

Po telefonu

Od ponedeljka do petka

13. do 14.30

Kontakt

Dodiplomski referat

E-naslov

referat@fu.uni-lj.si

Telefon

01/580 55 01

Podiplomski referat

E-naslov

podiplomski@fu.uni-lj.si

Telefon

01/580 55 04

 

Center za razvoj pedagoške odličnosti (CRPO)

Uradne ure za področja CRPO

Osebno

Po dogovoru preko e-pošte crpo@fu.uni-lj.si

Po telefonu

Telefon: 01/580 55 82

Faks: 01/580 55 05

Predsednica CRPO

Lektorica Manica Danko, Ma in TESOL (Velike Britanije in Severne Irske)

crpo@fu.uni-lj.si

Strokovna delavka za področje CRPO

Nataša Svržnjak

crpo@fu.uni-lj.si

Pisarna: S05

Telefon: 01/580 55 82

Tutorstvo

Za vprašanja študentov je vzpostavljena učilnica v sistemu Moodle: Tutorstvo.

Spletna učilnica Tutorstvo
Dostopna na povezavi:
https://e-izobrazevanje.fu.uni-lj.si/course/view.php?id=137

Prodekan za študijske zadeve in predsednik zbora tutorjev

izr. prof. dr. Primož Pevcin

Koordinatorja za tutorstvo

doc. dr. Lan Umek

doc. dr. Tina Sever

Študenti s posebnim statusom

asist. dr. Bruno Nikolić, koordinator

crpo@fu.uni-lj.si