Kontakt in uradne ure

Kontakt in uradne ure

Referat za študijske zadeve

Uradne ure v Referatu za študijske zadeve

Osebno

Od ponedeljka do petka

od 10.30 do 12.30 ure


Torek

od 15. do 17. ure

Po telefonu

Od ponedeljka do petka

13. do 14.30

Izven časa uradnih ur je obisk možen samo po predhodnem dogovoru.

Kontakt

Dodiplomski referat

E-naslov

referat@fu.uni-lj.si

Telefon

01/580 55 01

Podiplomski referat

E-naslov

podiplomski@fu.uni-lj.si

Telefon

01/580 55 04

 

Center za razvoj pedagoške odličnosti (CRPO)

Uradne ure za področja CRPO

Osebno

Po dogovoru preko e-pošte crpo@fu.uni-lj.si

Po telefonu

Telefon: 01/580 55 82

Predstojnica CRPO

doc. dr. Tina Sever

 

crpo@fu.uni-lj.si

Strokovna delavka za področje CRPO

Nataša Svržnjak

crpo@fu.uni-lj.si

Pisarna: S05-1

Telefon: 01/580 55 82

Tutorstvo

Za vprašanja študentov je vzpostavljena učilnica v sistemu Moodle: 

https://e-izobrazevanje.fu.uni-lj.si/course/view.php?id=197

Prodekan za študijske zadeve in predsednik zbora tutorjev

doc. dr. Mitja Dečman

Koordinatorja za tutorstvo

doc. dr. Tina Sever

doc. dr. Tatjana Jovanović

Študenti s posebnim statusom

doc. dr. Mitja Durnik, koordinator

crpo@fu.uni-lj.si