Mnenja študentov o E-študiju na daljavo

Mnenja študentov o E-študiju na daljavo

"E-študij sem si izbral z namenom, da lahko poleg študija tudi delam. Na tak način si lahko sam razporedim urnik in prilagodim obveznosti. Lastnost študija, ki mi najbolj odgovarja, je zaporedno izvajanje predmetov, tako lahko ob koncu izvajanja vsakega predmeta opraviš izpit in s tem preprečiš kopičenje izpitov za izpitno obdobje. E-študij bi priporočil vsem, ki bi si drugače težko uskladili čas študija z drugimi prav tako pomembnimi obveznostmi." Rok Lorger

"Pred pričetkom študija sem se spraševala ali bodo navodila za študij dovolj natančna, se bom lahko samostojno lotevala vseh obveznosti in ali bo zagotovljena ustrezna pomoč s strani profesorjev in asistentov. Kmalu pa sem ugotovila, da je bil moj strah povsem odveč, saj je pomoč profesorjev izredna. Še posebej bi pohvalila izvajanje videokonferenc, na katerih poteka sproščen pogovor med profesorjem in študenti in kjer lahko pridobimo študenti odgovore na vprašanja in sklope pri katerih potrebujemo dodatno pomoč. Profesorji nam med drugim dajo tudi napotke za opravljanje izpita. Pri študiju na daljavo mi je všeč tudi to, da si lahko sama izbiram čas in mesto opravljanja obveznosti in predelave gradiva. V veliko pomoč pri študiju so vsi kvizi, ki jih moramo redno tedensko opravljati, ter vse interaktivne naloge, saj smo se s tem primorani soočiti z gradivom, obdelati pomembne učne sklope in se obenem sproti učiti, se pravi, da je manj "kampanjskega" učenja." Sara Skok

"E-študij na daljavo je najbolj prilagodljiva oblika študija in primeren za ljudi, ki jim pogosto zmanjkuje časa. Prednost je predvsem v tem, da se predmeti izvajajo zaporedno in ne vsi hkrati, kar tudi malce pripomore k boljši pripravljenosti na izpit. Veliko mi pomeni, da ni točno določene ure v dnevu, kdaj je potrebno biti prisoten v e-učilnici. Ob vsem tem pa je seveda potrebno biti dovolj samoorganiziran in si sam narediti razpored opravljanja obveznosti." Nastja Colnarič

Še nekaj mnenj študentov o tem, zakaj so se odločili za e-študij na daljavo:

 • E-študij sem izbrala zato, ker želim dokončati študij na FU, poleg tega sem tudi redno zaposlena in mi tovrstni študij ustreza.
 • Ker nimam možnosti za vpis v redni študij. Sem redno zaposlena in hkrati mlada mamica.
 • Zaradi vpisa po merilih za prehode.
 • Ker mi je s tem omogočen prijazen način študija.
 • Ker zaradi dela in oddaljenosti od fakultete na drugačen način ne bi mogla študirati. Tudi če bi bila uvodna predavanja v živo, se jih ne bi mogla udeležiti, tako da je ta način videokonferenc super.
 • Ker veliko svojega časa preživim v tujini in redni študij v tem primer ne pride v poštev.
 • Študij na daljavo sem izbrala zaradi tega, ker mi omogoča, da si čas za študij sama organiziram. Sem redno zaposlena, v službi sem tudi večkrat v popoldanskem času, zato druga oblika študija ne pride v poštev, ker se ne bi mogla udeležiti predavanj.
 • Kot način študija ob delu.
 • Ker mi drugega ni preostalo - eno leto sem pavzirala ter enkrat sem zamenjala fakulteto.
 • Za tovrstni študij sem se odločila zaradi narave dela(zaposlitve) in družinskih obveznosti.
 • Za e-študij sem se od ločila po dolgo prekinitvi rednega študija. Nisem točno vedela, kako sistem deluje. Gre za drugačen sistem od rednega. V začetku potrebovala nekaj časa, da sem se vpeljala, saj je potrebno stalno spremljanje in delo.