E-študij na daljavo

E-študij na daljavo

 • Keyvisual 1
 • Keyvisual 2
 • Keyvisual 3

Mogoč tudi vpis po merilih za prehode

Na dodiplomskem visokošolskem študijskem programu Uprava 1. stopnja izvajamo e-študij na daljavo.

V drugi letnik visokošolskega programa je mogoč tudi vpis po merilih za prehode iz višješolskih programov. Vabljeni!

Neokrnjena kakovost študija

Študij je na voljo kot izredni študij, na visokošolskem strokovnem programu je razpisanih 50 mest.

Kljub temu da se bo izvajal v e-obliki, bo posredovano znanje enakovredno klasičnemu rednemu študiju.

Diploma z mednarodno akreditacijo tudi na e-študiju

Pedagogi so vam na voljo ves čas

Naloge se bodo izvajale samostojno ali skupinsko, pri čemer bodo izkoriščene vse možnosti spletnega učnega okolja, ki podpirajo sodoben pedagoški proces.

Pedagogi so v e-učilnici prisotni ves čas študijskega procesa, spremljajo aktivnosti študentov, jih pri študiju usmerjajo in z njimi komunicirajo.

Moderna orodja poučevanja

V čem se e-študij razlikuje od klasičnega?

 • Izvedba je v celoti izpeljana v e-obliki, z izjemo izpita, ki poteka klasično v prostorih fakultete.
 • Uvajalni tedenski seminar v prvem tednu študijskega leta je namenjen seznanitvi s spletnim učnim okoljem.
 • Izvedba letnika je modularna:
  - predmeti se izvajajo zaporedno in praviloma brez prekrivanja, izvedba predmeta poteka 5 tednov, z izjemo tujega jezika, ki poteka 9 tednov;
  - zadnji teden je namenjen izključno samostojnemu študiju;
  - zadnji delovni dan 5. tedna se izvede prvi izpitni rok.
 • Sprotno preverjanje omogoča študentu in pedagogu sledenje napredovanja osvojenih znanj.
 • Študentje pridobijo kompetence za uporabo modernih komunikacijskih e-orodij.
 • Cena: 2.200 EUR.

Vabljeni k ogledu filma o e-študiju na daljavo

 

 

"E-študij bi priporočil vsem, ki bi si drugače težko uskladili čas študija z drugimi prav tako pomembnimi obveznostmi."

Rok Lorger, študent e-študija na daljavo

Ostala mnenja študentov

 

 

Študijski programi, ki jih izvajamo v e-obliki

Visokošolski študijski program Uprava 1. stopnja

Je izrazito praktično naravnan in daje vsa potrebna strokovna, organizacijska, računalniška, administrativno-tehnična znanja ter usposobljenost za uspešno delo v upravni praksi na tipičnih delovnih mestih. Ambicioznejšim študentom pa zagotavlja dovolj teoretičnih znanj za nadaljevanje študija na drugi stopnji.

Želim izvedeti več

 

Prijavni in vpisni postopki

Prijavni in vpisni postopki na Fakulteti za upravo tečejo kot namazani. Malo birokracije, predvsem pa učinkovito reševanje dilem.