Vodstvo

Vodstvo

DEKAN
prof. dr. Janez STARE

E-pošta: dekan@fu.uni-lj.si
Tel.: 01 580 55 85
Faks: 01 580 55 21

PRODEKAN ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE
doc. dr. Mitja DEČMAN

E-pošta: mitja.decman@fu.uni-lj.si
Tel.: 01 580 55 53
Faks: 01 580 55 41

PRODEKANJA ZA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DEJAVNOST
prof. dr. Maja KLUN

E-pošta: maja.klun@fu.uni-lj.si
Tel.: 01 580 55 47
Faks: 01 580 55 41

PRODEKAN ZA PRENOS ZNANJA
doc. dr. Jernej BUZETI

E-pošta: jernej.buzeti@fu.uni-lj.si
Tel.: 01 580 54 76
Faks: 01 580 55 41

TAJNIK FAKULTETE 
mag. Barbara LESKOVŠEK

E-pošta: barbara.leskovsek@fu.uni-lj.si
Tel.: 01 580 55 25
Faks: 01 580 55 21

PREDSTOJNIK KATEDRE ZA EKONOMIKO IN MANAGEMENT JAVNEGA SEKTORJA
izr. prof. dr. Jože BENČINA

E-pošta: joze.bencina@fu.uni-lj.si
Tel.: 01 580 55 49

PREDSTOJNIK KATEDRE ZA UPRAVNO-PRAVNO PODROČJE
doc. dr. Iztok RAKAR

E-pošta: iztok.rakar@fu.uni-lj.si
Tel.: 01 580 55 71

PREDSTOJNICA KATEDRE ZA ORGANIZACIJO IN INFORMATIKO
doc. dr. Nina TOMAŽEVIČ

E-pošta: nina.tomazevic@fu.uni-lj.si
Tel.: 01 580 55 71