Vizitka

Vizitka

Naslov:

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za upravo
Gosarjeva ulica 005

SI - 1000 LJUBLJANA
Slovenija

Telefon:

01 / 580-55-00, 031 333 390

Faks:

01 / 580-55-21

E-naslov:

info@fu.uni-lj.si

Transakcijski račun:

SI56 0110 0603 0706 440

SWIFT/BIC

BSLJSI2X

ID za DDV:

SI14629763

Matična številka

1627163

Dekan fakultete:

prof. dr. Janez Stare

Tajnica fakultete:

mag. Barbara Leskovšek

Služba za odnose z javnostmi:

Polona Stare

Letna in poslovna poročila

Letno poročilo (vključno s poročilom o kakovosti) za leto 2019: klikni

Letno poročilo (vključno s poročilom o kakovosti) za leto 2018: klikni

Letno poročilo (vključno s poročilom o kakovosti) za leto 2017: klikni

Letno poročilo (vključno s poročilom o kakovosti) za leto 2016: klikni

Letno poročilo (vključno s poročilom o kakovosti) za leto 2015: klikni

Letno poročilo (vključno s poročilom o kakovosti) za leto 2014: klikni

Letno poročilo (vključno s poročilom o kakovosti) za leto 2013: klikni

Letno poročilo za leto 2012: klikni

Letno poročilo za leto 2011: klikni

Letno poročilo za leto 2010: klikni

Poslovno poročilo za leto 2009: klikni

Poslovno poročilo za leto 2008: klikni

Poslovno poročilo za leto 2007: klikni

Poslovno poročilo za leto 2006: klikni

Poslovno poročilo za leto 2005: klikni

Poročila o kakovosti

Poročilo o kakovosti za leto 2012: klikni
Poročilo o kakovosti za leto 2011: klikni
Poročilo o kakovosti za leto 2010: klikni

Letopisi

Letopis za leto 2014: klikni

Lokacija


View Larger Map