Poslanstvo, vizija, vrednote

Poslanstvo, vizija, vrednote

Poslanstvo

Fakulteta za upravo je stičišče razvoja upravne znanosti v regiji (centralna in jugovzhodna Evropa). Je interdisciplinarni vir znanja za upravo, za kar skrbi z raziskovanjem, povezovanjem z domačo in mednarodno prakso ter s prenašanjem znanj v izobraževanje, svetovanje in usposabljanje.

Vizija

Fakulteta za upravo skrbi za razvoj upravne znanosti. Je vir znanja, idej in rešitev, ki so povezani z zagotavljanjem odličnosti izvajanja funkcij države in s tem povezanim razvojem družbene blaginje.

S kakovostnim izobraževalnim, raziskovalnim, svetovalnim in razvojnim delom vpliva na razvoj področja ter oblikovanje mnenja strokovne javnosti v širšem regijskem prostoru (doma in v svetu).

Njeni diplomanti in slušatelji so se sposobni soočiti z izzivi na področju ter podati prispevek k razvoju znanja, znanosti in stroke. 

Strateški cilj

Vodilna izobraževalna in raziskovalna ustanova za področje upravne znanosti v regiji (centralna in jugovzhodna Evropa) do leta 2020. 

Vrednote

  • Odličnost

Odličnost delovanja razumemo kot proces zagotavljanja najboljših pogojev za delovanje, učenje, razvoj in dvig kompetentnosti zaposlenih in študentov (diplomantov). Spodbujamo širino v sodelovanju z najboljšimi partnerji, doseganje dogovorjenih ciljev ter pošteno sodelovanje. Nudimo znanja in priložnosti za doseganje odličnosti. Privabljamo talente in posameznike, ki delujejo odlično, so odprti za novosti, opozarjajo na priložnosti razvoja in so tolerantni do mnenj drugih.

  • Odgovornost

Zaposleni delujemo odgovorno, z osebno integriteto in s pripadnostjo, kar pričakujemo tudi od vseh partnerjev. Pri iskanju najboljšega za institucijo in njeno prihodnost smo zavezani h kulturi gospodarnega delovanja in medsebojnega sodelovanja. Pri svojem delu izpolnjujemo etične standarde, in če je le mogoče, presegamo pravne in strokovne. Odgovornost predstavlja vodilo našega delovanja na vseh področjih. Skladno s tem spodbujamo študente in vse druge partnerje, da sprejmejo enake standarde etičnega obnašanja. Do delovanja ali vedenja, ki ni skladno z načelom odgovornosti, nimamo nikakršne tolerance.

  • Ustvarjalnost

Skupaj postavljamo okolje, ki spodbuja ustvarjalno delo. Gradimo vzdušje, ki izpostavlja ideje, zavzetost, znanje in človeški potencial. Smer razvoja je preseganje starega in spreminjanje na bolje.

  • Akademska svoboda

Akademska svoboda je pravica in temeljna odgovornost učiteljev, raziskovalcev in študentov. Je v najožji zvezi z iskanjem razmerja do sveta in družbe ter posredovanjem znanja, ki izhaja iz znanstvenih spoznanj in temeljnega izkustva. Uresničuje se s pedagoškim, raziskovalnim in ustvarjalnim delom, ki je podrejano splošno sprejetim etičnim vrednotam in vrednotam Univerze v Ljubljani. Akademska svoboda študentov se izraža v akademski avtonomnosti, ki študente zavezuje k samoiniciativnemu izpolnjevanju študijskih ciljev in odgovornemu delovanju, skladno s sprejetimi etičnimi vrednotami in vrednotami Univerze v Ljubljani. Avtonomija učitelja pomeni, da je učitelj znotraj svojega učnega načrta in zastavljenih ciljev, ki mu jih postavlja zakonodaja, pri svojem delu svoboden. Avtonomija je tesno povezana z odgovornostjo do opravljanja dela ter vrednotenjem rezultatov svojega dela.