Cenik oglaševanja in postavitve stojnic

Cenik oglaševanja in postavitve stojnic

Cenik oglaševanja za zunanje uporabnike

 

PLAKATIRANJE

1 TEDEN

1 MESEC

3 MESECI

6 MESECEV

1 plakat A4

2  €

10 €

20 €

31 €

1 plakat A3

3  €

9 €

21 €

39 €

1 plakat A2

5  €

17 €

42 €

75 €

DELJENJE LETAKOV OZ. PROMOCIJSKIH GRADIV 

1 TEDEN         

30 €

Cene ne vsebujejo 22-odstotnega DDV-ja.

Cenik postavitve stojnic za zunanje uporabnike

 

POSTAVITEV STOJNIC

CENA URE (NAJEM DO 2 URI)

 CENA NA DAN

Stojnica (prodajna)

25 €

100 €

Stojnica (promocijska)

20 €

70 €

Cene ne vsebujejo 22-odstotnega DDV-ja.

Kontakt

Za več informacij in dogovor stopite v stik s:
Polona Stare
Služba za odnose z javnostmi
[e] soj@fu.uni-lj.si
[t] 01/5805-537