Člani

ČLANI CRPO

  • PREDSTOJNICA: doc. dr. Tina Sever
  • Razvoj pedagoške usposobljenosti in kompetenc pedagogov:  lekt. Manica Danko, lekt. Vida Zorko

Pedagoške kompetence visokošolskih učiteljev in sodelavcev so pogoj, da bi lahko razvijali kompetence študentov, saj lahko pedagogi svoje znanje in veščine posredujejo na optimalen način le, če poleg obvladovanja stroke poznajo tudi metode kakovostnega učnega procesa. Zato si CRPO posebej prizadeva za jezikovno izobraževanje zaposlenih na FU, prenos znanj med zaposlenimi, medpredmetno povezovanje, pedagoško-didaktično usposabljanje za pedagoge ipd.

  • Razvoj kompetenc študentov in diplomantov za večjo konkurenčnost na trgu dela: asist. dr. Sabina Bogilović
  • Tutorstvo: doc. dr. Tina Sever, doc. dr. Tatjana Jovanović

Tutorstvo je način pomoči študentom, ki ga Univerza v Ljubljani izvaja in razvija na več področjih: uvajalno, predmetno in znanstvenoraziskovalno tutorstvo, tutorstvo za študente s posebnim statusom in tutorstvo za tuje študente. CRPO koordinira celoten sistem tutorstva na FU.

  • Delo s študenti s posebnim statusom: doc. dr. Mitja Durnik

FU si prizadeva za lajšanje težav študentov s posebnimi potrebami (posebej študentov invalidov) pri študiju, tako z individualnim pristopom kot organiziranimi srečanji in skrbjo za vključitev študentov s posebnimi potrebami v dejavno karierno življenje.

  • Obštudijske dejavnosti: doc. dr. Mitja Durnik, asist. dr. Sabina Bogilović

Na FU tradicionalno deluje več obštudijskih dejavnosti (športne dejavnosti, debatni klub itd.), prek katerih si študentje krepijo predvsem socialne kompetence, povezane z vsebino študijskih programov FU.

  • CRPO procesi: as. Rok Hržica

  • Klub alumnov: mag. Gordana Mikunovič, Nataša Svržnjak

  • Predstavnika študentov: Grega Rudolf, Luka Tomažič

 

Kontakt in informacije: Nataša Svržnjak, univ. dipl. bibl. in inf.
                                            crpo@fu.uni-lj.si