Governance in Small States 2017

Na Fakulteti za upravo bo v času od 20. 8. 2017 do 26. 8. 2017 potekala mednarodna poletna šola z naslovom: Enhancing Governance in Small States: Migration Crisis and Contemporary Challenges

Na njej bomo gostili študente in učitelje iz devetih partnerskih univerz iz tujine, s katerimi naša fakulteta sodeluje v projektu Erasmus+ strateška partnerstva: Small States in Europe: Towards a Cross-Disciplinary Approach (EUSmall).

Intenzivni program bo osredotočen na delovanje majhnih držav. Poseben poudarek bo na upravljanju majhnih držav in pomenu ustreznega oblikovanja vseh nivojev upravljanja v teh državah. Ključni izzivi so predvsem migracijski pritiski, ki zahtevajo drugačne poglede na organizacijo javne uprave ter samo upravljanje.

Partnerske univerze in kontakti:

Vabimo vse magistrske študente II. stopnje in študente 3. letnika I. stopnje Fakultete za upravo, da se udeležite mednarodne poletne šole Fakultete za upravo. Za študente Fakultete za upravo bo udeležba na poletni šoli brezplačna. Pridobili boste 4 ECTS in združili prijetno s koristnim. Magistrski študenti lahko v dogovoru z vodjo programa (prof. dr. Primož Pevcin) pridobljene ECTS nadgradijo v raziskovalni seminar.

Vabimo tudi študente prostovoljce, ki ste pripravljeni aktivno sodelovati pri sami pripravi in izvedbi poletne šole.
Prijave zbiramo do 17. aprila 2017 na povezavi: on-line application


Doživite in pridobite mednarodno izkušnjo v Ljubljani.