Navodila in obrazci

Navodila in obrazci

Prijava na razpis

Navodila in pomoč pri prijavi na razpis (Erasmus+. CEEPUS, ...) po korakih

Pred odhodom na izmenjavo

Priprava pred odhodom na izmenjavo po korakih

Med izmenjavo v tujini

Navodila in pomoč med izmenjavo v tujini

Vrnitev domov

Navodila za zaključek izmenjave po korakih

Pravilniki in obrazci

Vsi obrazci glede izmenjave so objavljeni tukaj pod rubriko "Študijska izmenjava v tujini"