Revija CEPAR

Central European Public Administration Review (Srednjeevropska revija za javno upravo) je recenzirana znanstvena revija, ki objavlja izvirne članke o razvoju in analizi javne uprave in upravljanja. Revija daje prednost prispevkom, ki obravnavajo področne raziskave integralno in multidisciplinarno, z vključevanjem vidikov prava, ekonomije in menedžmenta, političnih,  organizacijskih, informacijskih in drugih z javno upravo povezanih ved. Cilj revije je zaobjeti osrednji evropski prostor, ne le geografsko, temveč predvsem s spodbujanjem razvoja evropskih načel, značilnih za to regijo pri reformah javne uprave.


URADNA SPLETNA STRAN: http://www.cepar.si


ISSN (tiskana izdaja)2591-2240
ISSN (spletna izdaja) – 2591-2259

_________________________________________________________

OSNOVNI PODATKI IN INDEKSIRANOST

Central European Public Administration Review (Srednjeevropska revija za javno upravo)  je začela izhajati leta 2018 pod okriljem Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani. Prvotni naziv »Uprava«, ki je začel izhajati leta 2003, se je leta 2013 spremenil v »Mednarodna revija za javno upravo« oz. »International Review of Public Administration«, ki pa je bil v letu 2018 preoblikovan v aktualnega, s ciljem razvoja identitete revije v centralno evropskem upravnem prostoru.  

Revija je indeksirana in vključena v bibliografske podatkovne baze ESCI (Emerging Sources Citation Index), HeinOnline, ECONLIT, CNKI SCHOLAR, EBSCO, IPSA, IBSS, WPSA, SSRN, CSA Proquest, ERIH+, ULRICH in Google Scholar.

Uredništvo revije je včlanjeno v Združenje evropskih znanstvenih urednikov - EASE.

Revija sledi etičnim standardom in priporočilom COPE.

Revija izhaja v angleškem jeziku, in sicer dvakrat letno, v maju in novembru. Revija podpira načelo odprtega dostopa do znanstvenih objav, zato omogoča takojšen polni dostop do svojih vsebin na spletni strani, prav tako pa izhaja tudi v tiskani obliki. Vsi objavljeni članki so dvojno slepo recenzirani in pregledani s programom za odkrivanje plagiatorstva (sprejemljivo je manj kot 20 % vsebinsko ujemanje z drugimi spletnimi vsebinami).  Zagotavljamo hiter in kakovosten recenzijski postopek. Sprejeti članki so objavljeni v približno treh do šestih mesecih od predložitve v uredništvo.

Delež  sprejetih člankov: 68 %. 

CEPAR je revija z odprtim dostopom, ki bralcem in njihovim ustanovam ne zaračunava dostopa do njenih člankov. Odprti dostop omogoča uporabnikom pravico do branja, nalaganja, kopiranja, distribuiranja, tiskanja, iskanja oziroma povezovanja na celotna besedila teh člankov, kolikor so pri uporabi pravilno navedeni in citirani. Avtorjem se ne zaračunava pristojbine za predložitev in objavo članka, članki pa so dostopni na spletni strani revije takoj po izdaji.
Revija se distribuira pod pogoji Creative Commons Attribution 2.0 Generic International Public License.

Svetovalni odbor je sestavljen iz uglednih domačih in mednarodnih strokovnjakov, ki skrbijo za razvoj in promocijo revije, delujejo pa tudi v vlogi recenzentov.
Glavna in odgovorna urednica, področni uredniki ter tehnična urednica kot ožji uredniški odbor skrbijo za izvajanje politike revije skozi redne dnevne aktivnosti.

Izdajanje revije finančno podpira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. V razvidu medijev Ministrstva za kulturo RS je vpisana pod zaporedno številko 702.

__________________________________________________________

KONTAKT:

E-pošta: cepar@fu.uni-lj.si

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, Central European Public Administration Review, Gosarjeva ulica 5, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA, telefon: +386 (0)1 5805-582

Glavna urednica: Prof. dr. Maja Klun

Tehnična urednica: Nataša Svržnjak