Bodoči študenti

Bodoči študenti

Pozdravljeni na najboljši fakulteti za področje uprave v Sloveniji!

V kakovost svojega znanja in vsebin, ki jih podajamo, smo prepričani, samozavest pa smo podkrepili z dejstvi.

Smo članica najboljše, največje in najstarejše univerze v Sloveniji - Univerze v Ljubljani, ki obenem sodi tudi med najboljše univerze na svetu. Kakovost naših programov dokazujemo tudi z ugledno mednarodno akreditacijo EAPAA. Omogočamo tudi E-študij na daljavo.

Vpetost v mednarodno okolje in kakovosten raziskovalni program
V hudi konkurenci poleg na kakovost stavimo tudi na vpetost naše fakultete v mednarodno okolje, kar dokazuje prek 50 partnerstev s tujimi izobraževalnimi institucijami, in na kakovosten raziskovalni program, ki spreminja našo upravo, poslovno in javno, na bolje že dobrih 60 let. 

  • Keyvisual 1
  • Keyvisual 2
  • Keyvisual 3

Zakaj na Fakulteto za upravo?

Razlogov je veliko. Eden najpomembnejših je ta, da ti damo uporabna znanja s področij uprave, prava, ekonomije, in informacijskih tehonologij, s pomočjo katerih boste lahko postali pomemben del zasebnih in javnih organizacij.

Če imate poslovno idejo, jo boste lahko s pomočjo naših najmodernejših znanj nadgradili v nekaj velikega. Drznite si več.

Več

Zakaj študirati na Fakulteti za upravo?

Služba se ne poišče sama od sebe

"Kje se bom lahko zaposlil/-a?" je logično in razumljivo vprašanje, ki si ga pred vpisom zastavlja vsak bodoči študent.

Ponujamo vam nekaj možnosti, idej, tudi prek naše razvejane mreže poslovnih partnerstev v zasebnem in javnem sektorju. (Foto: FreeDigitalPhotos.net)

Kariera

Kariera

Dober študent je aktiven študent

Obštudijske dejavnosti smiselno dopolnjujejo in bogatijo študij na fakulteti ter so predvsem usmerjene v pridobivanje kompetenc in osebnostni razvoj študentov, ki vam bodo koristile pri vaši nadaljnji karierni poti.

Hkrati omogočajo tesnejše sodelovanje s profesorji, asistenti in strokovnimi sodelavci. Ne nazadnje omogočajo navezovanje novih stikov ter širjenje socialne mreže.

Aktiviraj se!

Ob študiju
Dodiplomski študij

Fakulteta za upravo ponuja moderne dodiplomske študijske programe, in sicer dva univerzitetna in en visokošolski študijski program. Vabimo vas, da jih dobro preučite in povprašate, če vas še kaj dodatnega zanima.

Podiplomski študij

Študirajte na magistrskem programu Uprava - Upravljanje javnega sektorja, ki ima ugledno mednarodno akreditacijo EAPAA, ali na skupnem magistrskem študijskem programu Management v upravi 2. stopnja. Novost podiplomskega študija je skupni doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja.

E-študij na daljavo

Študij je na voljo kot izredni študij na 1. stopnji, na visokošolskem strokovnem programu Uprava.

Vpis

Postopek vpisa je lahko tudi prijetno opravilo. Preberite si postopke, obrazce in roke, ki jih ne smete zamuditi.