Evropski inštitut za upravo

Evropski inštitut za upravo

Evropski inštitut za upravo (EIU) opravlja raziskovalno, razvojno in strokovno delo na področju uprave kot interdisciplinarne stroke in znanosti. EIU pridobiva in izvaja raziskave, oblikuje strokovne podlage za pripravo splošnih aktov in odločitev državnih organov, organov lokalnih skupnosti ter drugih oseb javnega prava ter daje strokovna mnenja o uporabi in razlagi pravnih aktov Republike Slovenije in Evropske unije.

Kontakt   

Predstojnik

Doc. dr. Iztok RAKAR

telefon: +386 1 5805 500
faks: +386 1 5805 521
e-pošta: iztok.rakar@fu.uni-lj.si             
Strokovna podpora
Mateja BREGANT, mag.
Samostojna strokovna delavka

telefon: +386 1 5805 588
faks: +386 1 5805 521
e-pošta: mateja.bregant@fu.uni-lj.si

Raziskovalci

  • red. prof. dr. Zvone VODOVNIK, znanstveni svetnik (06)
  • izr. prof. dr. Alenka KUHELJ, višji znanstveni sodelavec (05)
  • izr. prof. dr. Polonca KOVAČ, znanstveni sodelavec (05)
  • doc. dr. Mitja DURNIK, znanstveni sodelavec (04)
  • izr. prof. dr. Mirko PEČARIČ, znanstveni sodelavec (04)
  • doc. dr. Iztok RAKAR, znanstveni sodelavec (04)
  • doc. dr. Gregor VIRANT, znanstveni sodelavec (04)
  • asist. dr. Tina SEVER, asistent - raziskovalec (01)
  • asist. mag. Nejc BREZOVAR, asistent - raziskovalec (01)
  • asist. dr. Bruno NIKOLIĆ, asistent - raziskovalec (01)

 

Projekti v teku