Znanstveni pristop in ICT projektni management

Znanstveni pristop in ICT projektni management

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: hrvaški, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Marina Čičin Šain 

1. Opis vsebine

 • Kako izbrati svetovalca za informatiko?
 • Koliko stane storitev svetovanja?
 • Kako izbrati profesionalnega informatika?
 • Na kaj je treba biti pozoren pri nabavi softwera?
 • Na kaj je treba biti pozoren pri nabavi hardwera?
 • Kako rešiti vprašanje varnosti?
 • Kako preveriti delo informatika?
 • Uporabniki

2. Temeljni literatura in viri

 • Skripta za kolegij
 • K. C. Laudon, J. P. Laudon, Management information Systems, Prentice Hall, Inc., New Jersey, USA.
 • M. Čičin Šain Baze podataka, Rijeka Futura 2007.
 • M. Čičin-Šain, B. Crnković-Stimpf Financijsko modeliranje u Excelu, Rijeka, Futura 2009.

3. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Zmožnost poglobljene kritične analize, evalvacije in sinteze kompleksnih idej ter poglobljeno razumevanje teoretičnih konceptov področja upravne in poslovne znanosti.

Kompetence:

 • Razvoj in upravljanje informacijskih sistemov za ne-informatike.

4. Predvideni študijski dosežki

Nadaljnji razvoj znanstvenega pristopa na področju IKT vodenje projektov.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Seminarji

6. Način ocenjevanja

Seminarji 70%

Izpit 20%