Upravljanje organizacijske kompleksnosti

Upravljanje organizacijske kompleksnosti

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: hrvaški, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Nataša Rupčić

1. Opis vsebine

 • Identifikacija trenda poslovnih promjena
 • Hijerarhija varijabla koje dovode do erozije konkurentskih prednosti
 • Temelji promjene organizacijske paradigme
 • Mehanicističko shvaćanje organizacije – organizacija kao biološki sustav-organizacija kao sociokulturni sustav
 • Načela sustavskoga mišljenja
 • Kompleksnost i sustavnost poduzeća
 • Teorija kompleksnosti i metafora kaosa
 • Upravljanje kompleksnošću suvremenoga poslovanja
 • Inteligentna organizacija vs. autopoiesis
 • Učeća organizacija kao suvremena kompleksna inteligentna organizacija
 • Komponente procesa organizacijskoga učenja
 • Proces upravljanja znanjem

2. Temeljni literatura in viri

Obvezna literatura

 • Gharajedaghi, J.: System thinking: managing chaos and complexity, Elsevier, 2006.Sundać, D. (1992), Prilozi za novu ekonomsku znanost, Rijeka: Sveučilište u Rijeci.
 • Schwaninger, M.: Managing Complexity – The Path Toward Intelligent Organizations, Systemic Practice and Action Research, Vol. 13, No. 2., 2000., p. 207-240.
 • Rupčić, N.: Poduzeće koje uči - formula za 21. stoljeće; Ekonomski pregled, Vol. 53, No. 9-10, 2002., str. 903-919
 • Rupčić, N.: Kritički osvrt na koncept organizacije koja uči; Društvena istraživanja, Vol. 16, No. 6, 2007., str. 1239-1261
 • Rupčić, N.: Mogućnost razvoja učećih poduzeća kao autopoietskih sustava, Ekonomska misao i praksa, Vol. 21, No. 2, 2012.
 • Rupčić, Nataša: Učeće poduzeće – paradigma suvremenoga poslovanja, Računovodstvo i financije, Vol. 55, No. 8, 2009., str. 140-145
 • Rupčić, Nataša; Žic, Matej: Upravljanje znanjem - suvremena sržna kompetencija, Praktični menadžment, Vol. 3, No. 5, 2012., str. 21-28

3. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Zmožnost poglobljene kritične analize, evalvacije in sinteze kompleksnih idej ter poglobljeno razumevanje teoretičnih konceptov področja upravne in poslovne znanosti.

Kompetence:

 • Identificiranjem suštine suvremenih organizacijskih promjena, odnosno istraživanjem teorije kompleksnosti i načela sustavskoga mišljenja utvrditi pravce suvremene promjene organizacijske paradigme sa svrhom identificiranja poželjnih značajka suvremenih poslovnih organizacija u smislu inteligentnih učećih sustava koje izvrsnost postižu kontinuiranim unaprjeđivanjem procesa organizacijskoga učenja i upravljanja znanjem.

4. Predvideni študijski dosežki

Študenti bodo razvili sposobnost kritičnega argumentiranega in znanstvenega razmišljanja o sodobnih menedžerskih vprašanja in izzivi.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja v interaktivnem odnosu do študentov.
 • Pouk v obliki seminarja, pri kateremu se obravnavajo posamezne teme ob aktivnem sodelovanju študetnov.
 • Analiza primerov: teorija in praksa.
 • Individualno delo študenta ob študiju organizacijske kompleksnosti

6. Način ocenjevanja

Priprava kritične naloge o dogovorjeni temi in ustni zagovor 100%