Ekonomika energetike

Ekonomika energetike

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: hrvaški, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Nela Vlahinić 

1. Opis vsebine

 • Uloga energetike u gospodarstvu
 • Energetska tržišta (nafte, plina, ugljena, električne energije, obnovljivih izvora energije)
 • Energetske bilance i energetski pokazatelji (globalno, EU)
 • Reforme u energetskom sektoru (restrukturiranje, liberalizacija, privatizacija)
 • Institucionalni okvir i regulacija
 • Energetska politika EU i 3. paket energetskih propisa
 • Energetska strategija i politika
 • Eksploatacija i prerada ugljikovodika
 • Ugovori u poslovanju s ugljikovodicima
 • Trgovanje i zaštita od rizika na tržištima energenata

2. Temeljni literatura in viri

 • Vlahinić-Dizdarević, Nela i Žiković, Saša, Ekonomija energetskog sektora: Izabrane teme, Ekonomski fakultet u Rijeci, 2011.
 • Carol A. Dahl, 2008, Međunarodna tržišta energije: Cijene politike i profiti, Kigen, Zagreb
 • Jean-Michel Glachant and Francois Leveque, 2009, Electricity Reform in Europe: Towards a Single Energy Market, Edward Elgar
 • Jean-Marie Chevalier (Ed.), 2009, The New Energy Crisis, Palgrave Macmillan

3. Cilji in kompetence

Studenti:

 • Koriste najvažnija znanja i vještine kako bi uspješno proveli ekonomsku analizu u području ekonomije energetike.
 • Raspoznaju karakteristike različitih tržišta energenata.
 • Primjenjuju ekonomske metode u evaluaciji projekata u energetici.
 • Primjenjuju instrumente kako bi upravljali rizicima energenata.

Kompetencije

 • Razumijevanje značaja i uloge energetskog sektora u ekonomskom rastu nacionalnih ekonomija.
 • Razumijevanje značaja ekonomskom planiranja i upravljanja u energetskom sektoru.
 • Kritička evaluacija karakteristika, tržišnih struktura, regulatorne prakse i rizika na različitim tržištima energenata.
 • Razumijevanje rizika energenata i upravljanje rizicima korištenjem modernih financijskih instrumenata i financijskih derivata.
 • Predviđanje cijena energenata poznavajući tržišne specifičnosti i korištenjem modernih financijskih metoda.

4. Predvideni študijski dosežki

Studenti će imati sposobnost uočiti probleme u energetskom sektoru te sposobnost planirati promjene na razini poduzeća, industrije i nacionalne ekonomije; također će znati primijeniti te promjene na najučinkovitiji način; bit će sposobni postaviti kompetentno propitivati kompleksna profesionalna i znanstvena pitanja u području ekonomije energetike i upravljanja rizicima energenata po završetku predmeta.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predmet se sastoji od predavanja i seminara u dvorani i individualnog rada na istraživačkom projektu studenata.
 • Predavanja – predaju se izabrane teme iz područja ekonomije energetike.
 • Seminarska nastava – na seminarskoj nastavi studenti predstavljaju sadržaj teme te rezultate svog istraživačkog rada.
 • Individualno učenje za ispit.

6. Način ocenjevanja

Po končanih predavanjih mora študent(ka) uspešno opraviti pisni izpit. 100%