Vodstvo

Vodstvo

DEKAN
izr. prof. dr. Janez STARE

e-pošta: dekan@fu.uni-lj.si
Tel: 01 5805-585
Faks: 01 5805-521

PRODEKAN ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE
doc. dr. Mitja DEČMAN

e-pošta: mitja.decman@fu.uni-lj.si
Tel: 01 5805-553
Faks: 01 5805-541

PRODEKANJA ZA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DEJAVNOST
red. prof. dr. Maja KLUN

e-pošta: maja.klun@fu.uni-lj.si
Tel: 01 5805-547
Faks: 01 5805-541

TAJNIK FAKULTETE 
mag. Barbara LESKOVŠEK

e-pošta: barbara.leskovsek@fu.uni-lj.si
Tel: 01 5805-525
Faks: 01 5805-521