Uvod v študijsko leto 2018/2019 in Pozdrav brucem 2018

Uvod v študijsko leto 2018/2019 in Pozdrav brucem 2018

Foto: Nejc Razdrih in Polona Stare, Fakulteta za upravo

1. 10. 2018