Člani

ČLANI CRPO

  • PREDSTOJNICA: doc. dr. Tina Sever
  • Razvoj pedagoške usposobljenosti in kompetenc pedagogov:  lekt. Manica Danko, lekt. Vida Zorko

Pedagoške kompetence visokošolskih učiteljev in sodelavcev so pogoj, da bi lahko razvijali kompetence študentov, saj lahko pedagogi svoje znanje in veščine posredujejo na optimalen način le, če poleg obvladovanja stroke poznajo tudi metode kakovostnega učnega procesa. Zato si CRPO posebej prizadeva za tuje jezikovno izobraževanje zaposlenih na FU, zemljevid znanja kot prenos znanj med zaposlenimi, medpredmetne povezave, pedagoško- didaktično usposabljanje za pedagoge ipd.

  • Razvoj kompetenc študentov in diplomantov za večjo konkurenčnost na trgu dela: asist. dr. Sabina Bogilović
  • Tutorstvo: doc. dr. Tina Sever, doc. dr. Tatjana Jovanović

Tutorstvo je način pomoči in razvoja študentov študentom, ki ga Univerza v Ljubljani izvaja in razvija na več področjih: uvajalno, predmetno in znanstveno-raziskovalno tutorstvo, tutorstvo za študente s posebnim statusom oziroma tutorstvo za tuje študente.  CRPO koordinira celoten sistem tutorstva na FU.

  • Delo s študenti s posebnim statusom: doc. dr. Mitja Durnik

FU si prizadeva za  seznanitev in olajšanje težav študentov s posebnimi potrebami (posebej študentov invalidov) pri premagovanju ovir pri študiju, tako z individualnim pristopom kot organiziranimi srečanji in skrbjo za vključitev študentov s posebnimi potrebami v dejavno karierno življenje.

  • Obštudijske dejavnosti: doc. dr. Mitja Durnik, Patricia Fux

Na FU tradicionalno deluje več obštudijskih dejavnosti (športne dejavnosti, debatni klub itd.), prek katerih si študentje krepijo predvsem socialne kompetence, povezane z vsebino študijskih programov FU.

  • CRPO procesi: doc. dr. Bojan Peček

  • Klub diplomantov: Matej Kirn, Rok Hržica

  • Predstavnika študentov: Grega Rudolf, Matej Kirn

 

Kontakt in informacije: Nataša Svržnjak, univ.dipl. bibl. in inf.
                                            crpo@fu.uni-lj.si