Člani

Razvoj pedagoške usposobljenosti pedagogov

Lektorica Manica Danko, MA in TESOL (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske), predstojnica
Pedagoške kompetence visokošolskih učiteljev in sodelavcev so pogoj, da bi lahko razvijali kompetence študentov, saj lahko pedagogi svoje znanje in veščine posredujejo na optimalen način le, če poleg obvladovanja stroke poznajo tudi metode kakovostnega učnega procesa. Zato si CRPO posebej prizadeva za tuje jezikovno izobraževanje zaposlenih na FU, zemljevid znanja kot prenos znanj med zaposlenimi, medpredmetne povezave, pedagoško- didaktično usposabljanje za pedagoge ipd.

Področje kompetenc študentov

doc. dr. Tatjana Kozjek

Področje kompetenc pedagogov

asist. dr. Žiga Kotnik

Tutorstvo

doc. dr. Lan Umek

doc. dr. Tina Sever
Tutorstvo je način pomoči in razvoja študentov študentom, ki ga Univerza v Ljubljani izvaja in razvija na več področjih: uvajalno, predmetno in znanstveno-raziskovalno tutorstvo, tutorstvo za novince, študente s posebnimi potrebami in tuje študente.  CRPO koordinira celoten sistem tutorstva na FU.

Delo s študenti s posebnim statusom
asist. dr. Bruno Nikolič
FU si prizadeva za  seznanitev in olajšanje težav študentov s posebnimi potrebami (posebej študentov invalidov) pri premagovanju ovir pri študiju, tako   z individualnim pristopom kot organiziranimi srečanji in skrbjo za vključitev študentov s posebnimi potrebami v dejavno karierno življenje.

Obštudijske dejavnosti

doc. dr. Mitja Durnik
Na FU tradicionalno deluje več obštudijskih dejavnosti (pevski zbor, športne dejavnosti, debatni klub, sekcija študije primerov, Upravna svetovalnica), prek katerih si študentje krepijo predvsem socialne kompetence, povezane z vsebino študijskih programov FU.

Predstavnici Študentskega sveta:
Zorica Gatarič
Nika Felda

Karierna točka
Prek Karierne točke si študenti, poleg sodelovanja pri študijskih programih, razvijajo strokovne in druge kompetence za lažjo zaposljivost. CRPO organizira različne dogodke, ki študentom pomagajo pri iskanju zaposlitve in razvoju njihove kariere.

Nataša Svržnjak
Samostojna strokovna delavka