Center za razvoj pedagoške odličnosti

Center za razvoj pedagoške odličnosti

Center za razvoj pedagoške odličnosti (CRPO) skrbi za izvajanje in razvoj več področij, ki skupaj tvorijo pedagoško odličnost. Pri tem navedena področja na strateški ravni povezuje, tako da se izvajanje študijskih programov z posameznega študijskega obdobja v naslednje stalno izboljšuje.

CRPO sodeluje z organi fakultete in univerze ter drugimi institucijami na področjih svojega delokroga, tako da se notranje povezuje in navzven usklajeno predstavlja svoje ugotovitve in načrtovane izboljšave. Delo se načrtuje in spremlja po študijskih letih z odgovornostjo centra prodekanu za študijske zadeve, dekanu in senatu fakultete.

V CRPO so vključena naslednja področja:

SPLOŠNO

 • (mednarodne) akreditacije študijskih programov;
 • (samo) evalvacije študijskih programov, vključno z izvajanjem študentskih anket;
 • sporazumi o sodelovanju s partnerskimi organizacijami.

KOMPETENCE PEDAGOGOV

 • razvoj pedagoških kompetenc visokošolskih učiteljev in sodelavcev;
 • vrednotenje pedagoškega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

KOMPETENCE ŠTUDENTOV

 • študijska praksa
 • tutorstvo
 • karierna točka
 • študenti s posebnim statusom
 • obštudijske dejavnosti
 • klub diplomantov
 • e-študij
Člani CRPO

Center za razvoj pedagoške odličnosti združuje 7 zaposlenih Fakultete za upravo.

Študijska praksa

S študijsko prakso si naberete prve delovne kompetence in zadihate skupaj z delovnim okolje. Vzpostavite dobre stike in se izkažite.
(foto: freedigitalphotos.net)

Obštudijske dejavnosti

Obštudijske dejavnosti smiselno dopolnjujejo in bogatijo študij na fakulteti ter so predvsem usmerjene v pridobivanje kompetenc in osebnostni razvoj študentov, ki vam bodo koristile pri vaši nadaljnji karierni poti.

Tutorstvo

Pomagaj svojim kolegom študentom in postani tutor!

Študenti s posebnim statusom

Smo fakulteta, ki zna prisluhniti vašim posebin potrebam in življenjskim situacijam

Karierna točka

V okviru fakultete deluje Karierna točka, ki študentom pomaga pri njihovem študijskem in poklicnem razvoju

Klub diplomantov

Klub diplomantov nudi vzpodbudno okolje za ohranjanje povezanosti med diplomanti Fakultete za upravo z učitelji, sodelavci in partnerji fakultete.

E-študij

Fakulteta je na izrednem študiju, dodiplomskem in podiplomskem začela izvajati tudi študij na daljavo. Pridružite se udobnemu študiju za primerno ceno.