• Keyvisual 1
  • Keyvisual 2
  • Keyvisual 3

Slavnostna akademija ob 60-letnici, zbornik in razstava

Vrhunec praznovanja 60-letnice je bila slavnostna akademija, ki je potekala v torek, 22. novembra 2016 v Festivalni dvorani v Ljubljani. Ob tej priložnosti smo izdali tudi zbornik, že v marcu pa smo v prostorih fakultete odprli razstavo, ki bo na ogled še v letu 2017.

Več

Stavba Višje upravne šole v Škofljici

Tradicija, kakovost, sodelovanje

Fakulteta za upravo je ena najmlajših članic Univerze v Ljubljani, vendar z dolgoletno tradicijo. Njeno delovanje sega v leto 1956, leta 1995 preoblikovala v Visoko upravno šolo. 

Več

Naša zgodba

Dr. Miha Brejc

Nekdanji dekan in dolgoletni sodelavec Fakultete za upravo nam je v pogovoru zaupal zanimive anekdote in misli. 

Več

Spomini so trajni

Nagovor dekana

Delček za delčkom smo sestavljali mozaik, ki ga skupaj trdno drži zavezanost k nenehnemu razvoju, kakovosti, sodelovanju, partnerstvu.

Več

Zgodba

Mejniki so točke, ki nas spominjajo na trud, ki smo ga v raziskovanje, razvoj in sodelovanje vložili v vseh desetletjih našega obstoja.

Več

Razstava

V arhivu smo izbrskali najpomembnejše in najzanimivejše dokumente, prah smo obrisali iz fotografij in predmetov, ki so zaznamovali posamezna obdobja.

Več

Naši spomini

Zbiramo naše spomine.

Več

Dogodki

Praznovali smo ob različnih priložnostih in na zanimive načine.

Več