Znanstvena monografija "Sinomija: modrost kolektivnega ustvarjanja pravil"

Znanstvena monografija "Sinomija: modrost kolektivnega ustvarjanja pravil"

11. januar, 2018

Znanstvena založba Fakultete za upravo predstavlja edinstveno delo v slovenskem prostoru, avtorja dr. Mirka Pečariča - SINOMIJA: modrost kolektivnega ustvarjanja pravil.

Izsek iz recenzije prof. dr. Marjana Brezovška:
»Delo v znanstvenem pogledu pomeni novost, saj gre za prvo delo takšne vrste, predvsem v slovenskem prostoru. Aplikativnost oziroma uporabnost dela je v dajanju konkretnih informacij, na podlagi katerih bo mogoče v prihodnosti sistematično pristopiti k oblikovanju učinkovitejšega modela kolektivnega odločanja. Avtor poglobljeno obravnava različne vidike formalnih in neformalnih pristojnosti in neformalnega načina dela v povezavi s temeljnimi elementi teorije sistemov in poda prepričljivo argumentacijo glede pomembnejših upravnopravnih kot tudi ustavnopravnih vidikov delovanja države. Delo bo prispevalo k večjemu zavedanju v našem prostoru glede možnih oblik sodelovanja javnosti pri delu oblasti kot tudi v načelo dobrega upravljanja. Avtor je izkazal široko in temeljito poznavanje teoretičnih, normativnih, primerjalnih in ustavnosodnih vidikov obravnavane teme ter sposobnost za poglobljeno obravnavo in kritično ocenjevanje zapletene prakse. Delo je pomemben, izviren in samostojen prispevek k razvoju upravnopravne znanosti, s tem pa predstavlja tudi znanstveno delo iz tega področja.«

Vabljeni k branu. Delo je v prodaji v naši spletni knjigarni>>.