Zaključni dogodek Festivala odprtih podatkov 2016/17

Zaključni dogodek Festivala odprtih podatkov 2016/17

04. april, 2017

Na fakulteti je v sredo, 4. aprila 2017, potekal zaključni dogodek Festivala odprtih podatkov 2016/17, ki ga je organiziralo Ministrstvo za javno upravo.

Na dogodku so študentje Fakultete za upravo in Fakultete za računalništvo in informatiko predstavili seminarske naloge na temo odprtih podatkov javnega sektorja s področja javnih financ, demografije, prometa, trgovine in zaposlovanja: 

1. Vizualizacija primerjave odhodkov potrebnih za delovanje občine (Miha Babič, Marina Rajič, FU)
2. Primer prometnih nesreč (Jernej Rejc, FU)
3. Mobilna aplikacija za imena novorojenčkov (Matevž Šubic, FU)
4. Vizualizacija zunanjetrgovinske dejavnosti Slovenije (Luka Pevec, Domen Lipovšek, FRI)
5. Vizualizacija zaposlitvene privlačnosti občin v času (Katarina Rovan, FRI)
6. Vizualizacija LIDAR podatkov v Minecraftu (Miha Lunar, Gašper Medved, FRI)

Študente sta nagovorila tudi dekan Fakultete za upravo izr. prof. dr. Janez Stare in minister za javno upravo Boris Koprivnikar. 

Mag. Aleš Veršič, vodja projekta odprti podatki Slovenije OPSI, z Ministrstva za javno upravo je predstavil aktivnosti OPSI, mag. Mateja Prešern, vodja STIPS, z Ministrstva za javno upravo pa nadaljnje aktivnosti, povezane s ponovno uporabo podatkov javnega sektorja.