Zaključilo se je letno srečanje mreže EMPA

Zaključilo se je letno srečanje mreže EMPA

12. januar, 2018

Na Fakulteti za upravo smo 11. in 12. januarja 2018 kot predsedujoči gostili letno srečanje mreže EMPA (European Master of Public Administration Consortium).

Srečanja so se udeležili predstavinik z University of Geneva (Švica), Corvinus University of Budapest (Madžarska), Universitat Speyer (Nemčija), Sciences Po Lyon (Francija), Katholieke Universiteit Leuven (Belgija), University of Bocconi (Italy), Erasmus Universiteit Rotterdam (Nizozemska), Rijksuniversiteit Leiden (Nizozemska), Université Catholique de Louvain-la-Neuve (Belgija), Tallinn University of Technology (Estonija) in University of Limerick (Irska).

V okviru srečanja so potekala tudi sledeča predavanja:

- prof. dr. Koena Stapelbroeka iz Erasmus Universiteit Rotterdam je predaval na temo “Histories of public administration: theory, practice and the case of Rotterdam”,

- Nora Wagner je predavala na temo »The effects of globalization on national public administrations in public health policy«,

- Kilian De Saeger je predavala na temo»Who Receives EU Climate Aid and Why? A Configurational Analysis« in

- dr. Nejca Brezovar pa na temo: "Contemporary challenges and future development of PA in Slovenia”.

Predstavljeni sta bili tudi magistrski deli dveh študentov, ki sta bila izbrana za Delmartino Thesis Prize.