Začetek izvajanja evropsko financiranega projekta LIST

Začetek izvajanja evropsko financiranega projekta LIST

11. februar, 2019

Pred kratkim so se začele izvajati prve aktivnosti v okviru evropsko financiranega projekta, poimenovanega Leadership in Small States (LIST). V projektnem konzorciju sodelujejo Univerza Lund (Švedska), Univerza v Copenhagenu (Danska), Tehnološka univerza Tallinn (Estonija), Univerza v Vilni (Litva), Islandska univerza in naša univerza oz. Fakulteta za upravo. Prvi konzorcijski sestanek bo potekal pri nas v začetku aprila.

Dvoletni projekt je med drugim usmerjen tudi k izvedbi petih intenzivnih programov (t.i. poletnih in zimskih šol) v nordijskih državah ter k izdelavi t.i. MOOC (Massive Open Online Open Course - edX platform) na temo izbranih vidikov diplomatskega in upravnega menedžeriranja v majhnih državah.

Projekt, ki predstavlja nadaljevanje in nadgradnjo obstoječih in preteklih naporov na sorodnih projektnih aktivnosti iz tematike majhnih držav, v tem okviru omogoča financirano udeležbo vsaj 15 naših študentov na intentivnih programih izvedenih v okviru konzorcija (t.i. Small States Summer and Winter Schools) v naslednjih dveh letih, s čimer posebej koristi tudi študentom.

Zbiranje interesa ter pred-prijava za naše študente za udeležbo na prvem enotedenskem intenzivnem programu na Islandiji, ki bo potekal junija letos, je že odprta.

Koordinacijo projektnih aktivnosti na fakulteti vrši dr. Primož Pevcin.