Začelo se je novo študijsko leto 2018/2019

Začelo se je novo študijsko leto 2018/2019

28. september, 2018

Spoštovane študentke in študenti!

Vstopili smo v novo študijsko leto 2018/19, ko boste z obiskom predavanj in vaj na naši fakulteti ter učenjem doma osvajali nova znanja. Ta vam bodo po zaključku študija omogočila zaposlitev in vas tudi sicer opremila za življenje.  

Upamo, da boste k študiju že takoj na začetku pristopili resno in zavzeto. Vaša aktivna udeležba na predavanjih, vajah in seminarjih, sprotno učenje ter sodelovanje z drugimi študenti so najboljši recept za uspešno tekoče opravljanje študijskih obveznosti.

Povabljeni k sodelovanju z nami na vseh nivojih, predvsem pa, da v polni meri zajemate iz zakladnice znanja, ki vam jo odpiramo, spoznavate nove perspektive in si pridobivate teoretične ter praktične izkušnje, ki bodo bogatile vas kot osebnost in vam omogočale uspešno karierno pot.

Naj ta spodbuda velja vsem, prav posebej pa študentom prvih letnikov, ki se v tem študijskem letu prvič srečujete s študijem. Ne obupavajte, bodite vztrajni in zavzeti, četudi morda kdaj ne bo šlo vse gladko. Saj veste - sreča je na strani pogumnih.

Veselite se torej novega znanja, prijateljstev in nenazadnje tudi izzivov, ki vas čakajo na študijski poti. In ne pozabite, da študirate zase.

Želim vam uspešno študijsko leto!
Izr. prof. dr. Janez Stare, dekan