XXV. DSU: Novi minister Rudi Medved o načrtih ministrstva za javno upravo in viziji delovanja javne uprave

XXV. DSU: Novi minister Rudi Medved o načrtih ministrstva za javno upravo in viziji delovanja javne uprave

28. september, 2018

Ljubljana, 28. septembra 2018 – Zaključili so se XXV. Dnevi slovenske uprave, ki jih je organizirala Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani. Osrednja dogodka drugega konferenčnega dne sta bila obisk novega ministra za javno upravo Rudija Medveda in okrogla miza na temo strategije razvoja lokalne samouprave.

Minister za javno upravo Rudi Medved, ki je funkcijo nastopil pred nekaj dnevi in se je prvič udeležil tovrstnega javnega dogodka, je v govoru povedal, da javni sektor v Sloveniji, če ga primerjamo z ostalimi primerljivimi državami, ni preobilen. Osebno vidi velik izziv v zmanjšanju absolutne prenormiranosti celotne družbe in poudaril, da javni uslužbenci niso zbirokratizirani, ampak, da je zbirokratiziran sistem. Zato je nasproti 20.000 predpisom, ki jih imamo, izpostavil en železni zakon javne uprave - pripravo dobrih predpisov in poenostavitev postopkov. Omenil je tudi orodja, ki jih je državna uprava že razvila za izboljšanje priprave predpisov, kot so aplikacija MOPED, portal E-demokracija, spletno mesto Stop birokraciji, enotna zbirka ukrepov, ob katerih je po ministrovih besedah nujna priprava metodologije za izvajanje evalvacij zakonov.

Novi minister je sporočil, da bo v prihodnje posebna pozornost namenjena prenašanju direktiv Evropske  unije v našo zakonodajo, vzpostavili bodo službo, ki bo na vladnem nivoju prevzela krovno vlogo ustavljalca slabo pripravljenih predpisov, uvedli bodo tudi dnevni števec števila predpisov ter pri sprejemanju evropskih predpisov izboljšali medresorsko usklajevanje ter v največji možni meri vključili javnost.

Minister za javno upravo je povedal tudi, da je njegova vizija javne uprave enaka kot vizija slehernega državljana, podjetnika oz. gospodarske družbe, to so zakonitost, učinkovitost, transparentnost, kompetentnost, celovitost in prijaznost. Pohvalil je odlične upravne enote, ki so mesto najbolj neposrednega stika z državo in v anketah uporabniki izkazujejo veliko zadovoljstvo z njihovim delom.

Ob zaključku govora je minister izrazil tudi željo po tesnejšem sodelovanju s Fakulteto za upravo UL,  s ciljem prenosa znanja na ministrstvo.

Sledila je okrogla miza o STRATEGIJI RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE, ki jo je vodil dr. Iztok Rakar s Fakultete za upravo. Na njej so sodelovali:  dr. Roman Lavtar, Ministrstvo za javno upravo, dr. Irena Bačlija Brajnik, Fakulteta za družbene vede UL, Darko Fras, Skupnost občin Slovenije, dr. Franc Grad, Pravna fakulteta UL in dr. Miloš Senčur, Združenje mestnih občin Slovenije. Razpravljali so o obstoječi strategiji javne uprave, o svojih pogledih na ustanovitev pokrajin oz. regionalizacijo, številu in velikosti občin, financiranju, povezovanju občin v združenjih, nalogah in pristojnostih občin oz. držav...

Na konferenci je dr. Maja Klun s Fakultete za upravo predstavila delovanje fakultete na raziskovalnem in študijskem področju, dr. Žiga Kotnik, prav tako s Fakultete za upravo, pa je predstavil rezultate projekta Razvoj modela za spremljanje in evalvacijo razvojnih programov in projektov v javnem sektorju. Podeljena je bila tudi posebna fakultetna nagrada – nagrada za najboljšo problemsko nalogo študijske prakse v letu 2017/18. Za nalogo Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja so jo prejele študentka Maja Dežman, mentorica v organizaciji Barbara Novak in mentorica na fakulteti dr. Tatjana Kozjek.  

XXV. Dnevi slovenske uprave so se zaključili s predavanjem dr. Nataše Pirc Musar o uredbi EU o varstvu osebnih podatkov v povezavi z javno upravo.

O dogajanju prvega dne XXV. Dnevov slovenske uprave pa tukaj>>.

Fotogalerija>>