Volitve v ŠS FU

Volitve v ŠS FU

17. oktober, 2019

Na temelju 34. in 65. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 51. člena Pravil Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani ter 7. člena Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v Študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani

RAZPISUJEM

Volitve v Študentski svet Fakultete za upravo (ŠSFU)
29. 10. 2019.

prof. dr. Janez Stare, dekan

Priloge: