Uprava gre v pravo smer 2019

Uprava gre v pravo smer 2019

12. april, 2019

Na fakulteti je 10. in 11. aprila 2019 potekal dogodek Uprava gre v pravo smer. Že pred dogodkom smo se povezali z Upravno enoto Ljubljana, ki je študentom predstavila konkretne probleme pri njihovem poslovanju. Delavnico za študente Fakultete za upravo sta izvedla dr. Sabina Bogilović in Miha Lebič.
 
Ena skupina študentov je reševala izziv daljših bolniških odsotnosti, ki so lahko posledica nezadovoljstva zaposlenih z načinom dela, nadrejenimi, sodelavci, relacijskim stresom, ki izhaja iz odnosa stranke-zaposleni idr. Ta skupina je kot rešitev predstavila vpeljavo »dežurnega psihologa«; neke vrste hišnega psihologa, osebnega zaupnika, ki je vsak trenutek na voljo zaposlenim za krajši posvet. Ta oseba prav tako izvaja redna mesečna skupinska srečanja z vsemi zaposlenimi (skupinske supervizije), tesno sodeluje z vodstvom, prav tako sodeluje pri izbiri kadrov.
 
Druga skupina študentov je reševala problem oziroma izziv, ki je povezan z odhajanjem kompetentnih zaposlenih UE na druge upravne enote, kjer imajo boljše delovne pogoje (npr. ni dvoizmenskega dela) in enako plačo. Izziv je bil torej povezan s tem, kaj lahko naredi in ponudi UE Ljubljana v primerjavi z drugimi UE, da bodo zaposleni ostali pri njih. Kako delovno okolje narediti bolj privlačno, zanimivo, čustveno varno. Skupina študentov, ki se je soočala s tem izzivom je predstavila nabor ukrepov, ki jih lahko UE Ljubljana takoj aplicira v svoj sistem dela (npr. poseben delovni čas, soba za sproščanje, varstvo otrok zaposlenih, zaposleni meseca, posebna ureditev prostorov itd.).
 
Naročnik – UE Ljubljana, je bila s predstavljenimi predlogi zelo zadovoljna. Delavnico bomo kmalu ponovili na UE Ljubljana, naši študentje pa so ob zaključku prejeli simbolične nagrade.