Svečana listina UL za izjemen študijski uspeh Mateju Kirnu!

Svečana listina UL za izjemen študijski uspeh Mateju Kirnu!

06. december, 2018

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je v sredo, 5. decembra 2018, podelil svečane listine za izjemen študijski uspeh. Prejemniki priznanj predstavljajo najuspešnejše študente svoje generacije. Med njimi je tudi naš študent Matej Kirn. Čestitamo!

Matej Kirn je bil v času študija na 1. stopnji najuspešnejši študent univerzitetnega programa, prejel pa je tudi nagrado za najuspešnejšega diplomanta leta 2018. Izven rednih študijskih obveznosti je bil član različnih fakultetnih projektnih skupin in se udeležil nekaj konferenc, na katerih je predstavil svoj prispevek. V obdobju 2017-2021 je bil kot študent član Centra za razvoj pedagoške odličnosti, od aprila letos pa je imenovan za predsednika Kluba diplomantov fakultete.

Foto: Foto Studio NORA, d. o. o.