Študenti, vabljeni k sodelovanju pri projektih PKP in ŠIPK!

Študenti, vabljeni k sodelovanju pri projektih PKP in ŠIPK!

16. november, 2018

V študijskem letu 2017/2018 smo na Fakulteti za upravo izvedli večje število projektov PKP (Po kreativni poti do znanja) in ŠIPK (Študentski inovativni projekti za družbeno korist), ki so izkazovali družbeno koristnost in s pomočjo katerih smo reševali problematiko gospodarske oziroma negospodarske organizacije.

V projektne skupine je bilo vključeno tudi večje število študentov Fakultete za upravo. Sodelovanje pri projektih je vsekakor izjemno dobra priložnost za študente, saj s tovrstno angažiranostjo krepijo svoje kompetence in pridobijo praktične izkušnje, ki so lahko dobra popotnica za vstop na trg delovne sile.

Fakulteta za upravo je sodelovala pri naslednjih PKP/ŠIPK projektih:
1.    Digitalne veščine državljanov za uporabo digitalnih storitev javnega sektorja.
2.    Analiza stanja ravnanja s starejšimi zaposlenimi v delovnem okolju in priprava multimedijskega orodja za pomoč.
3.    Multimedijska orodja organizacije za pomoč ljudem v stiskah in težavah.
4.    Vzpostavitev sobe za timsko sodelovanje, iskanje rešitev in čustvena doživetja.
5.    Zdravje in ekonomika ukrepov za višanje produktivnosti zaposlenih v javnem sektorju.

Vabljeni, da si preberete podrobnejšo predstavitev navedenih projektov tukaj>>.