Študenti uspešni v vlogi inšpektorjev in strank

Študenti uspešni v vlogi inšpektorjev in strank

16. januar, 2019

Na Fakulteti za upravo izvajamo vrsto izbirnih predmetov, med katerimi je tudi »Inšpekcijski nadzor«. Izbirni predmet je v tem študijskem letu vpisalo 35 študentov 2. in 3. letnika dodiplomskih programov.

Pod vodstvom prof. dr. Polonce Kovač so študenti od decembra 2018 spoznavali vrsto vsebin, tako z vidika inšpektorja (kar si nekateri želijo postati) kot zavezancev (npr. podjetij, šol, graditeljev, tihotapcev), h katerim inšpektorji prihajajo »na obisk«.

Snov je bila obravnavana pretežno na temelju primerov iz prakse. Študenti so med drugim v skupinah po 3-4 analizirali vsak svoj izbran primer s področij različnih inšpekcij (šolske, delovne, zdravstvene, okoljske, komunalne, kmetijske, carinske, orožne in gradbene), ki so ga ostalim sošolcem kot nauk na predstavitvah v januarju 2019 prikazali po metodi igranja vlog, s poudarkom na soočenju med inšpektorjem in strankami.

Študenti so to nalogo opravili zelo dobro, tako da imajo zagotovo možnosti za zaposlitev na tem ali sorodnih področjih!