Študenti simulirali ustavni spor

Študenti simulirali ustavni spor

01. februar, 2017

Pri predmetu Davčno procesno pravo je 22 študentov 2. letnika magistrskega programa Uprava pri zaključnem seminarju, v torek, 31. 1. 2017, sodelovalo v simulaciji ustavnega spora.

Šest skupin, sestavljenih iz 3 – 4 študentov, je po metodi debate (argumentacija pro et contra) pripravilo memorandume v vlogi davčnega zavezanca oz. države glede (ne)ustavnosti izbranih posebnih institutov Zakona o davčnem postopku (to so zavezujoča informacija, samoprijava in fikcija navadnega vročanja).

Ostali študenti in nosilka predmeta, izr. prof. dr. Polonca Kovač, so delovali kot sodni zbor, ki je po predstavitvi argumentov in njihovem soočenju s strani predstavnikov nasprotnih strank ocenil vsebinsko tehtnost nastopajočih skupin in prepričljivost nastopa.

Pri predmetu so uporabili inovativno učno metodo, ki je sodelujočim prinesla vsebinske nauke ter izpostavila pomen učinkovite formulacije lastnih stališč za njihov uspešen zagovor ter kritično razmišljanje v sodobni družbi.