Študenti se pripravljajo na državni strokovni izpit iz upravnega postopka

Študenti se pripravljajo na državni strokovni izpit iz upravnega postopka

07. februar, 2019

Fakultetni Center za razvoj pedagoške odličnosti je v četrtek, 7. 2. 2019,  v sodelovanju s prof. dr. Polonco Kovač za študente organiziral deveturno delavnico za pripravo na državni strokovni izpit iz upravnega postopka. Na fakulteti namreč želimo z organizacijo tovrstnih delavnic študentom omogočiti pridobivanje praktičnih kompetenc in s tem povečati njihovo konkurenčnost na trgu dela.

Praktično znanje vodenja upravnega postopka in uspešno opravljen državni strokovni izpit sta ključni kompetenci naših diplomantov, ki si želijo zaposliti pri državnih organih, organih lokalnih skupnosti, nosilcih javnih pooblastil ali pri izvajalcih javnih služb.

Delavnica je bila praktično usmerjena, s poudarkom na temah in posebni metodologiji, značilni za državni izpit, zlasti pisanju sklepov in odločb oz. praktični aplikaciji ZUP.

Vsem študentom, ko so se udeležili delavnice, želimo uspešno opravljanje izpita in uporabo znanja v praksi!