Strokovne video predstavitve in nove kretnje za izraze - rezultati projekta Odnosi med gluhimi in z gluhimi

Strokovne video predstavitve in nove kretnje za izraze - rezultati projekta Odnosi med gluhimi in z gluhimi

17. junij, 2019

Na Fakulteti za upravo je v ponedeljek, 17. junija 2019, potekala zaključna prireditev projekta »Odnosi med gluhimi in z gluhimi«, na kateri so bili predstavljeni nekateri rezultati projekta, potekal pa je tudi pogovor med povabljenimi gosti.


Izhajajoč iz predstavljene problematike v okviru javnega razpisa za Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem, ŠIPK – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 se je izvajal projekt z naslovom "Predstavitev strokovnih vsebin o odnosih iz delovnega in zasebnega okolja v primarnem jeziku za gluhe(VOG)". Projekt so pripravljali študentje različnih fakultet Univerze v Ljubljani, ob sodelovanju ŠRCD – Študijsko-raziskovalnega centra za družino in Fakultete za upravo ter ob podpori pedagoškega in strokovnega mentorja.

Pripravili so strokovne video predstavitve pogovorov z različnimi strokovnjaki iz omenjenega področja, ki so opremljeni s podnapisi in tolmačeni v slovenskem znakovnem jeziku. V okviru projekta so nastale tudi nove kretnje za nekatere izraze, ki bodo vnesene v slovar slovenskega znakovnega jezika. Predstavila jih jeŠpela URŠIČ ANDRES, absolventka 2. stopnje na Filozofski fakulteti, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, tolmačka za slovenski znakovni jezik.

Doc. dr. Andreja POLJANEC, vodja študijskega programa Psihologija na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda in zakonska in družinska terapevtka na ŠRCD, ter strokovna mentorica na projektu je na zaključnem dogodku predstavila pomen odnosov v vključujoči družbi.

V pogovoru na temo odnosov med gluhimi in z gluhimi pa so sodelovali:

  • dr. Matic PAVLIČ, zaposlen na Pedagoški fakulteti UL, avtor video slovnice za slovenski znakovni jezik in vodja projekta »Pri-ročna slovnica SZJ«, ki se izvaja pri Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije
  • ga. Daša PEPERKO, predstavnica Mladinskega društva za osebe z okvaro sluha Vklop/Izklop (MOOSVID)
  • doc. dr. Andreja POLJANEC, vodja študijskega programa Psihologija na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda in zakonska in družinska terapevtka na ŠRCD, ter strokovna mentorica na projektu
  • g. Gašper REMS, študent Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, predstavnik gluhih

Sicer pa so pri projektu kot člani projektne skupine sodelovali:
-    doc. dr. Jernej Buzeti, vodja projekta in pedagoški mentor 1 (Fakulteta za upravo)
-    doc. dr. Andreja Poljanec, strokovni mentor (Študijsko- raziskovalni center za družino)
-    Miha Lebič, mag., strokovna pomoč (Fakulteta za upravo)
-    Tanja Radaković, študentka FU (2. letnik VS Uprava)
-    Žan Pinterič, študent FU ((2. letnik VS Uprava)
-    Maja Kvartič, študentka TEOF (Zakonske in družinske študije, 2. stopnja)
-    Maša Egart, študentka FE (Multimedija, 1. stopnja)
-    Nika Črne, študentka FE (Multimedija, 1. stopnja)
-    Tim Jeršič, študent FE (Multimedija, 1. stopnja)
-    Špela Uršič Andres, študentka FF (absolventka, 2. stopnja - Oddelek za pedagogiko in andragogiko) – tolmačka
-    Gašper Rems, študent ALUO (1. stopnja) - tolmač